opp.png

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to jedna z najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Jej nazwa wskazuje na dbałość o rozwój tężyzny fizycznej, ale w rzeczywistości był to tylko środek do szerszego celu – kształtowania grona patriotów zdolnych do walki o odrodzenie Ojczyzny, a później do odbudowania niepodległego państwa.

 

 

W Dynowie „SOKÓŁ" działał od 1905 roku kierując się hasłem ”Dobro Rzeczypospolitej  najwyższym prawem” … Towarzystwo przyciągało młodzież działalnością sportową, patriotyczną i kulturalną. Do organizacji, w której panowały od początku demokratyczne zasady, należały zawsze elity społeczności lokalnej. Materialny i duchowy dorobek Towarzystwa jest ogromny.

Na tych stronach znajdziecie informacje o naszej historii i współczesności, która zaczęła się w 2007 roku, kiedy to po trwającej od 1939 roku przerwie, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dynowie zostało reaktywowane.