opp.png

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Dynowie

  • Prezes - Krystyna Dżuła
  • Wiceprezes – Magdalena Gołąb
  • Sekretarz - Michał Zięzio
  • Skarbnik - Jolanta Kozubal- Głuchowska
  • Członek - Grażyna Malawska
  • Członek - Zdzisław Szafran
  • Członek - Daniel Maziarz

Komisja Rewizyjna

  • Przewodnicząca - Maria Iwańska
  • Członek - Janusz Politowic
  • Członek – Wacław Toczek