opp.png

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Dynowie

 • Prezes - Krystyna Dżuła
 • Wiceprezes – Małgorzata Szafran
 • Sekretarz - Michał Zięzio
 • Skarbnik - Barbara Porzuczek
 • Członek - Magdalena Gołąb
 • Członek - Elżbieta Welc
 • Członek - Daniel Maziarz
 • Członek - Grażyna Malawska

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca - Maria Iwańska
 • Członek - Jolanta Kozubal-Głuchowska
 • Członek – Wacław Toczek