opp.png

Poniżej prezentujemy skan Protokołu z XIII Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Dynowie. Zachęcamy do lektury.

p 1

 

p 2

 

p 3