opp.png

Konkurs PATRIOTYZM JUTRA- Program realizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie

 

Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ'' w Dynowie wraz z MOK-iem, przy współudziale Zespołu Szkół w Dynowie od kwietnia br realizuje projekt MHP "Razem tworzymy osiedlowe izby pamięci". 

 

Zaplanowany i przeprowadzony został konkurs literacki dla uczniów na temat 'Zwyczajni - Niezwyczajni Dynowianie". Do 30 lipca wpłynęło 14 prac pisemnych, które zostały ocenione przez komisję w składzie; mgr Józefa Jurasińska, mgr Grażyna Mączyńska i mgr Krystyna Dżuła. Wszyscy autorzy prac konkursowych zasłużyli na nagrody książkowe, a opracowania kilkorga zostaną umieszczone w przygotowywanym do druku wydawnictwie książkowym.

W celu wyeksponowania zbiorów muzealnych Pana Mieczysława Krasnopolskiego zgromadzono je w przygotowanej sali Zespołu Szkół w Dynowie, gdzie również znajdą swoje miejsce eksponaty stowarzyszenia realizującego projekt "Razem tworzymy osiedlowe izby pamięci". Otwarcie odbędzie się 11 września 2015 roku. 

Również w tym dniu ogłoszone zostaną wyniki literackiego konkursu na temat " Dynowscy Zwyczajni - Niezwyczajni". 

 

Organizatorzy:

 

sokolpj logo

 

Partnerzy projektu:

 

moklogo bibliotekaZsznr1