opp.png

PROJEKTY DYNOWSKIEGO „SOKOŁA”

 

         Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie informuje, że w 2017 roku realizować będzie cztery projekty, współfinansowane przez:

 1. Gminę Miejską Dynów

- projekt pt. Na stadionie, na hali i na scenie pamiętajmy o 150 rocznicy Towarzystw Gimnastycznych  „Sokół” – realizowany od czerwca do końca roku 2017

- projekt pt. „Sekcja tenisa stołowego T.G. „Sokół” w Dynowie i jej udział w rozgrywkach” – realizowany od maja do końca roku 2017.

2. Województwo Podkarpackie

- projekt pt. „Teatralnie zakręceni" - XI Dynowska Jesień Teatralna – październik, listopad 2017 rok

3. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

- projekt pt. „Talenty artystyczne długo skrywane” -  Projekt realizowany przez nieformalną grupę Uniwersytetu  Złotej Jesieni TG „Sokół” w Dynowie do 30 listopada br.

         Projekty te, zostały przygotowane przez członków Zarządu T.G. „Sokół’ w Dynowie pod przewodnictwem P. Krystyny Dżułowej. Już teraz zapraszamy Wszystkich do udziału w imprezach w/w zadań. 

 

1-meka

 

Koncert ph. "MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w poezji i muzyce"

         Wielki post jest okresem, kiedy każdy z nas szczególnie potrzebuje znaleźć trochę czasu na zadumę i rozmyślanie nad swoim życiem, na zrobienie rachunku sumienia i wyciąganie wniosków z popełnianych błędów.

Takim pogłębionym refleksjom służą koncerty, spotkania, podczas których, przy odpowiednio dobranej muzyce i poezji, rozważamy mękę i śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

         25 marca br. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zorganizowały w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie koncert ph.„MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w poezji i muzyce”. Reżyserem była Prezes TG „Sokół” w Dynowie Krystyna Dżuła, a pomysłodawcą całego artystycznego przedsięwzięcia był Piotr Dżuła.

         W programie koncertu można było usłyszeć zarówno utwory literackie recytowane przez J.Kozubal–Głuchowską, G.Malawską, J.Marszałka, M.Zięzia, E. i E. Dańczaków, R.Dudę, M.Stefena, jak i pięknie wykonane przez S.Łach i K.Bembenek pieśni: "Stabat Mater" i "Ave Verum", którym na organach akompaniował M.Rachwał. D.Sówka-Szmigiel z akompaniamentem A.Banasia wykonała przejmującą pieśń o Krzyżu, a D.Maziarza śpiewał wiersze D. i B.Bielców z własnym opracowaniem muzycznym i akompaniamentem na gitarze. Całość koncertu nastrojowo ubarwiły utwory organowe wykonane przez dynowskiego organistę E.Maziarza.

 Nagłośnienie zapewnili odpowiedzialni S.Karnas, J.Kędzierski z MOK-u w Dynowie.

         Organizatorzy dziękują Ks. Dziekanowi Stanisławowi Januszowi za piękne słowa podsumowania koncertu oraz zgodę na występ w naszym dynowskim kościele parafialnym, a wszystkim słuchaczom i widzom dynowskiej Pasji, za udział i piękne przyjęcie.

 

2-PROGRAMa

150 Rocznica powstania TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO "SOKÓŁ''

        

    Najstarsze na ziemiach polskich stowarzyszenie sportowo-wychowawcze liczy 150 lat.

    7 lutego 1867 we Lwowie zarejestrowano pierwsze gniazdo "SOKOŁA". Rocznicowe uroczystości potrwają przez cały obecny rok, a zaczęły się promocją okolicznościowej pamiątkowej monety, którą na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, po prośbie władz stowarzyszenia, wyprodukowała Mennica Polska S.A. Pierwszą  prezentację monety zorganizowano 1 lutego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie a drugą kilka dni później w Łodzi.

 

moneta

                           

    Na rewersie srebrnej monety znajduje się wizerunek F. Arciszewskiego przedwojennego działacza T.G. "Sokół'' w czamarze, a przed nim widnieje sokół w locie z ciężarkami. Jest to najbardziej rozpoznawalny symbol organizacji. Napis o rocznicy dopełnia treść rewersu. Druga strona - awers- przedstawia gimnastyków trwających w tzw. piramidzie gimnastycznej, nominał (10 zł), wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej i napis Rzeczpospolita Polska i data emisji 2017 rok.

Mały nakład 20 000 sztuk ma wielką wartość pamiątkową i kolekcjonerską.

    W uroczystym spotkaniu działaczy "Sokoła'' w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie wzięły udział delegacje Sokołów z Sanoka, Leszna, Mielca, Tarnowa, Warszawy, Bytomia, Dębicy, Rzeszowa. Dynowskie Gniazdo reprezentowały: Jolanta Kozubal- Głuchowska, Grażyna Malawska i Krystyna Dżuła.

    Program ogólnopolskich obchodów rocznicowych obejmuje spotkania w Sejmie, Senacie, u Prezydenta, konferencje na Uniwersytecie Jagiellońskim, Pielgrzymkę delegacji stowarzyszenia na Jasną Górę i zlot Polowych Drużyn Sokolich.

Każde gniazdo opracowuje własny program lokalnych uroczystości, a w naszym mieście kulminacja obchodów planowana jest na listopad.

Krystyna Dżuła- prezes

T.G. "Sokół'

                                                       

V Dynowski Wieczór Pieśni Patriotycznych

 

W dniu 11 listopada już po raz piąty odbył się wieczór patriotyczny „Dynów jedną śpiewającą rodziną”, którego Gospodarzem było Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Wspólne śpiewanie w tym roku pod hasłem: „Niepokonanym chwała i cześć! Niepokonanym wznieśmy pieśń” zorganizowane zostało przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Dynowie. Nauczyciele i młodzież liceum zadbali o wystrój sali, przygotowanie poczęstunku i dobry klimat podczas imprezy.


Wieczór patriotyczny w dniu 11 listopada to piękna inicjatywa łącząca pokolenia, która przyciąga z roku na rok coraz więcej mieszkańców Dynowa i okolic. W auli liceum, przy świecach i pięknie nakrytych stołach zebrało się ponad sto osób: babcie, dziadkowie, rodzice, młodzież w różnym wieku, przedszkolaki, którzy pięknie i doniośle wyśpiewywali patriotyczne pieśni. Uroczystość rozpoczął okolicznościowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odnoszący się do współczesnego rozumienia wolności i patriotyzmu. W skład zespołu weszli instrumentaliści: Dominik Pabiański, Jakub Kędzierski, Kamil Spławiński, Bartosz Tereszczak, Piotr Rebizak oraz recytatorzy i soliści: Martyna Kłyż, Wiktoria Siry, Michał Świder i Hubert Kozdra.

Druga część to biesiada rodzinna przy pieśniach narodowych. Na scenie, wywoływani kolejno przez prowadzących spotkanie Radnego Miasta Dynów p. Michała Zięzio oraz animatora kultury p. Emila Dańczaka, pojawiali się artyści związani z dynowskim środowiskiem kulturalnym m.in.: absolwentka LO p. Dorota Sówka-Szmigiel, p. Monika Baran laureatka VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszowie, p. Emil Dańczak z synem Emanuelem, p. Zofia Bielec z wnukiem Grzegorzem Jandzisiem, utalentowany tercet rodzinny p. Daniel Maziarz z synami Kamilem i Patrykiem oraz Radna Miasta Dynów p. Józefa Ślemp z wnukiem Stasiem.


Ostatnia część imprezy to wspólne śpiewanie przy akompaniamencie p. Jakuba Trybalskiego. Szkoła do późna w nocy rozbrzmiewała dźwiękami „Piechoty”, „Wojenki, wojenki”, „Pierwszej brygady”…


Dziękujemy organizatorom, a szczególnie członkom TG "Sokół" za przygotowanie wieczoru, P. Grażynce Malawskiej reprezentującej MOK za współorganizację, Stanisławowi Karnasowi i Januszowi Kędzierskiemu za obsługę nagłośnienia oraz dyrekcji LO za wspaniałą gościnę i zaangażowanie społeczności szkolnej w przygotowanie inicjatywy.

Zapraszamy na krótką fotorelację, aut.: Daniela Gąseckiego i Jana Hadama

 

 

DYNOWSKI MARSZ KATYŃSKI - 10.04.2016r.

 

"Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem"

                                                                                                   / Jan  Paweł  II /    

       To stwierdzenie Naszego Wielkiego Rodaka stało się mottem tegorocznego Marszu Katyńskiego, który odbył się 10 kwietnia - w niedzielne popołudnie. Po nabożeństwie wieczorowym na placu kościelnym przed pomnikiem Jana Pawła II, mimo wiosennej mżawki zebrała się młodzież gimnazjalna pod opieką pań: Beaty Piejko i Moniki Mączyńskiej, a także strażacy z OSP Przedmieście z Prezesem Leonardem Prokopem na czele, ochotnicy z OSP Dynów - miasto pod komendą Naczelnika Macieja Rybaka. Władze miasta reprezentował sam Burmistrz Zygmunt Frańczak, a z Rady Miasta przybyła pani Józefa Ślemp. Nie przestraszyli się też deszczu niektórzy słuchacze Uniwersytetu Złotej Jesieni i członkowie "SOKOŁA'' złączeni pragnieniem uczczenia bohaterów tragicznych wydarzeń.

Czytaj więcej: Dynowski Marsz Katyński 2016

Opłatkowe  spotkanie  "SOKOŁÓW' w  Krakowie

 

     Na zaproszenie Prezesa PTG "Sokół'' - DH Konrada Firleja - do Krakowa udała się delegacja dynowskiego Gniazda w składzie; Jolanta Kozubal-Głuchowska, Krystyna  Dżuła, Antoni Iwański i Ryszard Duda.

     Późnym popołudniem w krakowskiej Sokolni przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego spotkały się delegacje z różnych Gniazd z województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz miejscowi działacze i Zarząd PTG. W uroczysty nastrój wprowadził zebranych Ks. kapelan "Sokołów'', który nawiązując do Ewangelii o Narodzeniu Pańskim zaapelował o patriotyczne, narodowe działania dla dobra młodzieży i Ojczyzny. Łamanie się opłatkiem stało się nie tylko gestem symbolicznym, ale i wyrazem serdecznych więzi łączących dorosłych Druhów i małe sokolęta licznie reprezentowane przez sekcje gimnastyczne. Prezes Dh. Firlej wręczył zasłużonym działaczom stowarzyszenia odznaczenia i dyplomy, których nie zabrakło także dla trenerek i uzdolnionych zawodniczek. Następnie popłynęły kolędy a nastrój świąteczny stał się rodzinny i wzruszający.

     W drugiej części programu zebrani mogli podziwiać popisy gimnastyczek, które zdobywają dla "Sokoła" laury na zawodach krajowych i zagranicznych. Niektóre ewolucje gimnastyczne budziły nie tylko podziw, ale i pytanie; ile trzeba ćwiczyć, by dojść do takiej sprawności. Wyrazem zachwytów były długie i burzliwe oklaski. Na zakończenie - wspólna fotografia i podziękowania za piękny wieczór.

 

11

 

22

Więcej zdjęć na: Opłatek w Sokole A.D. 2016

 

Ps. Delegacja dynowskiego "Sokoła'' serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi za bezpłatne użyczenie samochodu, a Panu Bielcowi za komfortową jazdę.

W imieniu  delegacji - Krystyna Dżuła

                             Prezes  T.G. "Sokół''

DSC 1126 mini

DYNOWSKI MARSZ KATYŃSKI - 10 kwietnia 2015

 

Prawda - Prawo - Przebaczenie - Pamięć.

Te słowa zmarłego już Ks. Zdzisława Peszkowskiego - niestrudzonego strażnika pamięci o zbrodniach Katynia, Miednoje, Charkowa,  Bykowni, Ostaszkowa, Griazowca, Kuropat były mottem tegorocznego Dynowskiego Marszu Katyńskiego.

 

Czytaj więcej: Dynowski marsz katyński

00005

Z głębi serc płynące dziękczynienie
i modlitwy słowa najprostsze”.

Koncert poetycko-muzyczny poświęcony pamięci
Błogosławionego Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Dni Papieskie 2012