opp.png

V Dynowski Wieczór Pieśni Patriotycznych

 

W dniu 11 listopada już po raz piąty odbył się wieczór patriotyczny „Dynów jedną śpiewającą rodziną”, którego Gospodarzem było Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie. Wspólne śpiewanie w tym roku pod hasłem: „Niepokonanym chwała i cześć! Niepokonanym wznieśmy pieśń” zorganizowane zostało przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie oraz Liceum Ogólnokształcące w Dynowie. Nauczyciele i młodzież liceum zadbali o wystrój sali, przygotowanie poczęstunku i dobry klimat podczas imprezy.


Wieczór patriotyczny w dniu 11 listopada to piękna inicjatywa łącząca pokolenia, która przyciąga z roku na rok coraz więcej mieszkańców Dynowa i okolic. W auli liceum, przy świecach i pięknie nakrytych stołach zebrało się ponad sto osób: babcie, dziadkowie, rodzice, młodzież w różnym wieku, przedszkolaki, którzy pięknie i doniośle wyśpiewywali patriotyczne pieśni. Uroczystość rozpoczął okolicznościowy montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie odnoszący się do współczesnego rozumienia wolności i patriotyzmu. W skład zespołu weszli instrumentaliści: Dominik Pabiański, Jakub Kędzierski, Kamil Spławiński, Bartosz Tereszczak, Piotr Rebizak oraz recytatorzy i soliści: Martyna Kłyż, Wiktoria Siry, Michał Świder i Hubert Kozdra.

Druga część to biesiada rodzinna przy pieśniach narodowych. Na scenie, wywoływani kolejno przez prowadzących spotkanie Radnego Miasta Dynów p. Michała Zięzio oraz animatora kultury p. Emila Dańczaka, pojawiali się artyści związani z dynowskim środowiskiem kulturalnym m.in.: absolwentka LO p. Dorota Sówka-Szmigiel, p. Monika Baran laureatka VI Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Barbary Kostrzewskiej w Rzeszowie, p. Emil Dańczak z synem Emanuelem, p. Zofia Bielec z wnukiem Grzegorzem Jandzisiem, utalentowany tercet rodzinny p. Daniel Maziarz z synami Kamilem i Patrykiem oraz Radna Miasta Dynów p. Józefa Ślemp z wnukiem Stasiem.


Ostatnia część imprezy to wspólne śpiewanie przy akompaniamencie p. Jakuba Trybalskiego. Szkoła do późna w nocy rozbrzmiewała dźwiękami „Piechoty”, „Wojenki, wojenki”, „Pierwszej brygady”…


Dziękujemy organizatorom, a szczególnie członkom TG "Sokół" za przygotowanie wieczoru, P. Grażynce Malawskiej reprezentującej MOK za współorganizację, Stanisławowi Karnasowi i Januszowi Kędzierskiemu za obsługę nagłośnienia oraz dyrekcji LO za wspaniałą gościnę i zaangażowanie społeczności szkolnej w przygotowanie inicjatywy.

Zapraszamy na krótką fotorelację, aut.: Daniela Gąseckiego i Jana Hadama