opp.png

Protokół z posiedzenia Jury XXV Dynowskiego Konkursu Recytatorskiego ph.

„Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”.

 

W dniu 22 listopada 2017 roku, odbył się XXV Dynowski Młodzieżowy Konkurs Recytatorski, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie w ramach XI Dynowskiej Jesieni Teatralnej – listopad 2017.

Jury w składzie:

- P. Krystyna Dżuła, Prezes T.G.”Sokół” w Dynowie, animator życia kulturalnego, reżyser Zespołu Teatralnego T.G. „Sokół” w Dynowie - Przewodnicząca Jury

P. Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, polonistka, animator życia kulturalno-czytelniczego w Dynowa

- P. Janusz Kędzierski – muzyk, instruktor MOK w Dynowie

po wysłuchaniu 17 uczestników w kategoriach recytacja i poezja śpiewana, przyznało następujące miejsca:

Czytaj więcej: XXV Dynowski Młodzieżowy Konkurs Recytatorski

"Antygona w Nowym Jorku" - gościnny występ teatru KONTYNUACJA

 

18 listopada w auli dynowskiego LO gościliśmy teatr „Kontynuacja” z Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku ze sztuką „ANTYGONA w NOWYM JORKU”. Przedstawienie odbyło się w ramach XI Dynowskiej Jesieni Teatralnej.  

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji autorstwa Daniela Gąseckiego.

 

 

"Dynów jedną śpiewającą Rodziną" - kolejna impreza z programu XI Dynowskiej Jesieni Teatralnej.

         Pomysłem Zarządu T.G. "Sokół'' jest nie tylko kolejna Dynowska Jesień Teatralna, ale też wieczór pieśni patriotycznych - tradycyjnie już organizowany wspólnie z całą społecznością Liceum Ogólnokształcącego. Marzeniem Organizatorów jest, by tak jak kiedyś w każdym polskim domu - wieczorem- płynęły pieśni, opowieści rodzinne, historie narodowe, by rodzinę łączyły wspólne myśli i pragnienia, by dzieci i młodzież właśnie w ten sposób, chociaż nie tylko, jak w domu rodzinnym uczyła się miłości do tego, co polskie.

Czytaj więcej: Wieczór pieśni patriotycznych

II Dynowskie Zaduszki Muzyczne

 

Dnia 4 listopada 2017 roku w auli ZSzZ w Dynowie odbyły się II Dynowskie Zaduszki Muzyczne zorganizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, inaugurujące XI Dynowską Jesień Teatralną.

Był to  nastrojowy, refleksyjny, w różnych barwach jesieni, wieczór, przy muzyce w molowych tonacjach KAPELI „TOŃKO” i zespołu jazzu tradycyjnego JAZZ POM BAND z Brzozowa. Organizatorzy wspomnieli TYCH CO ODESZLI – Dynowian, związanych społeczną działalnością ze swoją Małą Ojczyzną. To Oni tworzyli charakter miasta, które nigdy nie było prowincjonalnymi, bo jego mieszkańcy to wielcy społecznicy. Piękną recytacją wierszy K. Wierzyńskiego przez P. Jolantę Kozubal-Głuchowską i P. Emila Dańczaka, zaduszkowo dopełniono wieczór.

Organizatorzy dziękują pięknie realizatorom tego wieczoru, muzykom, recytatorom a szczególnie Pani Halinie Cygan dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, nauczycielom, pracownikom i uczniom tej szkoły za ogromną pomoc w przygotowaniu Zaduszek. Dziękujemy także pięknie P. Stanisławowi Tymowiczowi, Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych za obecność i uznanie dla organizatorów. To dzięki nim był to profesjonalny i klimatyczny, jak przystało na charakter, wieczór.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji autorstwa Daniela Gąseckiego.

 

 

"Zdolni rękodzielnicy są wśród nas"

         Inicjatywa pt "Talenty długo skrywane a na emeryturze dobrze wykorzystywane" Grupy Nieformalnej wyłonionej ze słuchaczy dynowskiego Uniwersytetu Złotej Jesieni pod patronatem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół'' zyskała dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania ''Tryton - Rozwój i Innowacja" z siedzibą w Świlczy. W opracowanym projekcie znalazły się zajęcia dla seniorów, którzy chcą aktywnie i twórczo spędzać czas na emeryturze, a to: malowanie, artystyczne wykonywanie przedmiotów codziennego użytku, biżuterii, papieroplastyka i haft. Zapewne uczestnicy zajęć wykorzystają posiadane dotychczas umiejętności, nabędą inne, a samodzielnie wykonane ozdoby cieszyć będą ich samych i bliskich a także planuje się obdarowanie nimi dzieci z hospicjum i pensjonariuszy DPS. Zajęcia będą prowadzić fachowi instruktorzy, w godzinach popołudniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dynowie.

         Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół'' i Grupa Nieformalna zapraszają wszystkich chętnych seniorów do udziału w tych i innych zajęciach Uniwersytetu Złotej Jesieni.

Początek zajęć 2 września 2017 (szczegóły wkrótce na afiszach)

  logoFIO