opp.png

1-meka

 

Koncert ph. "MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w poezji i muzyce"

         Wielki post jest okresem, kiedy każdy z nas szczególnie potrzebuje znaleźć trochę czasu na zadumę i rozmyślanie nad swoim życiem, na zrobienie rachunku sumienia i wyciąganie wniosków z popełnianych błędów.

Takim pogłębionym refleksjom służą koncerty, spotkania, podczas których, przy odpowiednio dobranej muzyce i poezji, rozważamy mękę i śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

         25 marca br. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zorganizowały w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie koncert ph.„MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w poezji i muzyce”. Reżyserem była Prezes TG „Sokół” w Dynowie Krystyna Dżuła, a pomysłodawcą całego artystycznego przedsięwzięcia był Piotr Dżuła.

         W programie koncertu można było usłyszeć zarówno utwory literackie recytowane przez J.Kozubal–Głuchowską, G.Malawską, J.Marszałka, M.Zięzia, E. i E. Dańczaków, R.Dudę, M.Stefena, jak i pięknie wykonane przez S.Łach i K.Bembenek pieśni: "Stabat Mater" i "Ave Verum", którym na organach akompaniował M.Rachwał. D.Sówka-Szmigiel z akompaniamentem A.Banasia wykonała przejmującą pieśń o Krzyżu, a D.Maziarza śpiewał wiersze D. i B.Bielców z własnym opracowaniem muzycznym i akompaniamentem na gitarze. Całość koncertu nastrojowo ubarwiły utwory organowe wykonane przez dynowskiego organistę E.Maziarza.

 Nagłośnienie zapewnili odpowiedzialni S.Karnas, J.Kędzierski z MOK-u w Dynowie.

         Organizatorzy dziękują Ks. Dziekanowi Stanisławowi Januszowi za piękne słowa podsumowania koncertu oraz zgodę na występ w naszym dynowskim kościele parafialnym, a wszystkim słuchaczom i widzom dynowskiej Pasji, za udział i piękne przyjęcie.

 

2-PROGRAMa