opp.png

"Jeśli nie masz nic innego do dania potrzebującemu,

daj  mu przynajmniej twój  uśmiech,

który  otwiera  i uspakaja duszę'' / 

Św. Franciszek z Asyżu

 

Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie w związku z uroczystym nadaniem oraz poświęceniem sztandaru naszego Towarzystwa, które miało miejsce 21 października 2017 roku składa SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

 

Współorganizatorom Uroczystości:

Burmistrzowi Dynowa p. Zygmuntowi Frańczakowi za wszelką pomoc organizacyjną oraz za objecie honorowym patronatem naszych uroczystości.

Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury na czele z p.o. Dyr. Grażyną Malawską za wielomiesięczną pracę przy realizacji projektów stowarzyszenia, za pomoc techniczną, w tym nagłośnienie i wypożyczenie tablic i stojaków.

Dyrekcji Publicznej Szkoły nr1 w Dynowie w osobach:

Dyrektorów p. Tadeusza Święsa, p. Elżbiety Żak, p. Zbigniewa Walusa za udostępnienie szkoły, stołówki, nagłośnienia, sceny. Za życzliwość i chęć bardzo dobrze układającej się współpracy.

Pracownikom obsługi i konserwatorowi p. Januszowi Potocznemu za wszystkie wykonane prace.

 

Delegacjom z pocztami sztandarowymi: Sokołom reprezentującym gniazda: z Krakowa, Brzeska, Rymanowa, Sanoka, Czernichowa- Międzybrodzia oraz reprezentacjom z Dynowa tj. Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych, Towarzystwa Przyjaciół Dynowa, OSP Dynów- Miasto.

Uczniom klas wojskowych z Liceum w Rymanowie za wspaniały pokaz musztry paradnej.

 

Członkom T. G. „Sokół'' w Dynowie i jego sympatykom:

Dh Andrzejowi Karnasowi, Dh Zdzisławowi Szafranowi i Dh Michałowi Zięzio za godne pełnienie funkcji w poczcie sztandarowym.

Dh Grzegorzowi Hardulakowi i Dh Miłoszowi Hardulakowi za piękną dekorację oraz prowadzenie aktu przyjmowania pamiątkowych gwoździ.

Dh Markowi Siekańcowi za obsługę nagłośnienia.

Dh Jolancie Kozubal- Głuchowskiej i p. Markowi Głuchowskiemu za różnorodną pomoc i prowadzenie biura TG. Sokół''. P. Jolancie również za recytację i zakupy.

Dh Magdalenie Gołąb , Dh Zofii Dżułowej i Dh Janinie Banat za przygotowanie gościom śniadania i poczęstunku obiadowego.

Pani Beacie Piejko za zorganizowanie uczniowskiej pomocy podczas całej uroczystości.

Dh Dominikowi Bachurskiemu za przyjmowanie gości na rynku i czytanie w czasie nabożeństwa w kościele.

Dh Emilowi Dańczakowi za przyjmowanie gości na rynku, udział w części artystycznej razem z synem Emmanuelem i Dh Danielem Maziarzem.

Dh Józefie Ślemp za czytanie w czasie nabożeństwa i datek na sztandar.

Dh Dorocie Sówce- Szmigiel, p. Pawłowi Pawłowskiemu za śpiew w kościele, a p. Dorocie za przejmujące wykonanie pieśni Jana Pietrzaka podczas uroczystości w szkole.

Dh Piotrowi Dżule za akompaniamenty.

Dh Marii, Dh Antoniemu i Dh Grzegorzowi Iwańskim za przygotowanie wystaw fotografii obrazujących działalność stowarzyszenia.

Dh Halinie Mędzelowskiej- Słotowej za pomoc w organizacji wystaw.

Dh Adamowi Świdrowi za wystawę dokonań sekcji tenisa stołowego, za prowadzenie aktu przyjmowania pamiątkowych gwoździ i pomoc techniczną.

Dh Andrzejowi Dżule za przygotowanie wystawy dokonań sekcji piłki ręcznej dziewcząt.

Dh Jerzemu Tabiszowi za życzliwe doradztwo.

Dh Michałowi Zięzio za pracę koncepcyjną, druki niezbędne w czasie przygotowań.

Dh Marcie Dżule- Inglot, Dh Magdalenie Wolańskiej, Dh Ryszardowi Dudzie za składanie kwiatów, Dh Marcie Dżule- Inglot i Dh Marii Iwańskiej za przewiezienie kwiatów na cmentarz.

Dh Danielowi Maziarzowi za nagłośnienie przy ŚDS, transport tablic i stojaków, za piękne z Dh Emilem Dańczakiem wykonanie piosenki Marka Grechuty.

Dh Katarzynie Kłyż za przygotowanie recytatorów - uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie w osobach: Weroniki Kryczyk, Julii Warchoł, Oliwii Sas i Stanisława Tworzydło.

Dh Jackowi Marszałkowi i Hani Marszałek za piękne wykonanie pieśni „Polskie kwiaty”.

Dh Bartoszowi Świdrowi, Dh Krzysztofowi Stodolińskiemu za pomoc techniczną.

 

Orkiestrze Dętej pod batutą p. Tadeusza Podulki oraz chórowi „Akord” pod kierownictwem p. Andrzeja Kędzierskiego za piękną oprawę muzyczną uroczystości, Kapeli „Tońko” pod kierownictwem Dh Antoniego Dżuły za koncert podczas uroczystości w szkole.

 

Podziękowania za pamiątkowe gwoździe składamy:

Wicemarszałkowi Województwa Podkarpackiego - p. Stanisławowi Kruczkowi,

Staroście Rzeszowskiemu - p. Józefowi Jodłowskiemu,

Burmistrzowi Miasta Dynów - p. Zygmuntowi Frańczakowi,

Wójt Gminy Dynów – p. Krystynie Sówce,

Delegacjom T. G. "SOKÓŁ'' z Krakowa, Brzeska, Rymanowa, Sanoka i Ropczyc,

Prezesowi OPTG "Sokół'' Dh. Konradowi Firlejowi,

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie – p. Elżbiecie Klaczak- Łach,

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – p. Halinie Cygan,

Przewodniczącej Rady Miasta Dynowa - p. Ewie Hadam,

Radnym RM Dynowa: p. Józefie Ślemp, p. Piotrowi Krupie, p. Michałowi Zięzio,

Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie – p. Stanisławowi Tymowiczowi,

Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Dynowa - Dr. Andrzejowi Stankiewiczowi,

Towarzystwu Przyjaciół Dynowa,

Prezesowi Adamowi Wandasowi oraz druhom z OSP Dynów- Bartkówka,

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Dynowie

Sekretarz UM Dynowa – p. Zofii Pantoł,

Prezes TG "Sokół'' w Dynowie - Dh Krystynie Dżule.

 

Zarząd T.G. „Sokół' Dynów gorące podziękowania składa Sponsorom:

Państwu Małgorzacie i Stanisławowi Krupok - właścicielom Piekarni „Krupa s.c.”,

Pani Elżbiecie Piskorek - właścicielce Ciastkarni „Paula”.

Pani Gabrieli Porzuczek – właścicielce Kawiarni - Cukierni „Muffin”

Pani Irenie Kopackiej - właścicielce Karczmy „Pod Semaforem”.

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY