opp.png

sztandar tlo

 

 Relacja z uroczystego poświęcenia sztandaru T. G. „Sokół” w Dynowie.

  

        Sztandar w naszej tradycji narodowej i w kulturze europejskiej kojarzy się z walką o utraconą wolność, z obroną najszczytniejszych ideałów i wartości takich jak: bohaterstwo i miłość ojczyzny. Jest on też znakiem naszej tożsamości i bez wątpienia jest symbolem nie tylko patriotyzmu, ale i dążeń do realizacji wielkich ideałów życiowych.

Dynowskie gniazdo „Sokoła” jest właśnie takim stowarzyszeniem, gdzie można te idee i marzenia realizować W tym kontekście ten nasz nowy sztandar staje się symbolem nie tylko Towarzystwa Gimnastycznego, ale i naszej „małej Ojczyzny”.

air-jordan-4-retro-cement-x-new-era-chicago-bulls-sneaker-hook-up-hat | Women's Nike Air Force 1 trainers - Latest Releases , Ietp

         Warto dodać, że sam fakt wykonania sztandaru oraz jak na razie 4 mundurów, jeszcze kilka miesięcy temu jawił się nam jako przedsięwzięcie trudne, i tylko dzięki ogromnej determinacji Prezes T. G. „Sokół” Dh Krystyny Dżuły oraz współpracujących z nią „sokołów”, udało się pozyskać fundusze, przygotować projekty, aż do szczęśliwego zakończenia w dniu 21 października 2017 r, w którym odbyło się poświęcenie.

         Uroczystym przemarszem z dynowskiego rynku, w otoczeniu innych pocztów sztandarowych, gości, oraz miejscowych sympatyków udaliśmy się do Kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wawrzyńca, by podczas Mszy świętej podziękować Bogu za reaktywację naszego Towarzystwa oraz za sztandar i prosić o siły do dalszej pracy.

Poświęcenia sztandaru dokonał Ks prałat dr Stanisław Janusz, który w homilii wyraził nadzieje, że T. G. „Sokół” w Dynowie będzie zrzeszać coraz więcej członków, zwłaszcza tych najmłodszych druhów, którzy pielęgnując sokole idee, będą dobrymi Polakami i przykładnymi patriotami.

W godnym pochodzie ponownie przeszliśmy na rynek, gdzie obejrzeliśmy pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas wojskowych z Liceum w Rymanowie.

Następnie udaliśmy się przed budynek Środowiskowego Domu Samopomocy (przedwojenna siedziba dynowskiego „Sokoła”), gdzie delegacje samorządowe, sokole i społeczne złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą 110-lecie powstania T. G. „Sokół  w Dynowie.

         Druga część uroczystości odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, w której dzięki uprzejmości Dyrekcji, na czele z p. Dyrektorem Tadeuszem Święsem mogliśmy podjąć naszych gości.

Szczególnym wydarzeniem tej części imprezy było odznaczenie naszego sztandaru złotym krzyżem legii honorowej Rady Odrodzonych Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” przez Prezesa dh Konrada Firleja z Krakowa.

Nie zabrakło też okolicznościowych przemówień oraz wbijania symbolicznych gwoździ. Gości w szczególny nastrój zadumy wprowadzili recytatorzy z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie oraz nasi śpiewający i grający Sokoli. Na zakończenie zaprezentowała się Kapela „Tońko”, jak zwykle z ciekawym repertuarem o Dynowie.

         Uroczystościom w Szkole Podstawowej towarzyszyły wystawy poświęcone działalności T. G. „Sokół” w Dynowie, nasi goście mogli posilić się smacznym obiadem, ciastem, wypić kawę czy herbatę, ale przede wszystkim porozmawiać o tym czym w dzisiejszych czasach jest „Sokół” i jak jego piękne idee wcielać w życie.

Michał Zięzio

Członek Zarządu T. G,. „Sokół” w Dynowie

 

Członkowie TG „Sokół” w Dynowie składają najserdeczniejsze podziękowania

naszej Prezes Dh Krystynie Dżule 

Bez Pani Prezes, Jej społecznej pracy, zaangażowania, pasji i wielu innych pięknych cech, uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru naszego Gniazda, prawdopodobnie by się nie odbyła. To dzięki Pani otwartości na ludzi, umiejętności współpracy, miłości do naszej „małej Ojczyzny”, mobilizacji przy pisaniu wniosków oraz projektów możemy szczycić się sztandarem, umundurowanym pocztem sztandarowym, za co serdecznie dziękujemy.

Życzymy Dh Krystynie Dżule, Prezes T. G. „Sokół” w Dynowie wielu lat zdrowia oraz sił do pracy.

  

Fotorelacja z uroczystości.

Autor zdjęć: Daniel Gąsecki