opp.png

Protokół z posiedzenia Jury XXV Dynowskiego Konkursu Recytatorskiego ph.

„Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę”.

 

W dniu 22 listopada 2017 roku, odbył się XXV Dynowski Młodzieżowy Konkurs Recytatorski, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie w ramach XI Dynowskiej Jesieni Teatralnej – listopad 2017.

Jury w składzie:

- P. Krystyna Dżuła, Prezes T.G.”Sokół” w Dynowie, animator życia kulturalnego, reżyser Zespołu Teatralnego T.G. „Sokół” w Dynowie - Przewodnicząca Jury

P. Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, polonistka, animator życia kulturalno-czytelniczego w Dynowa

- P. Janusz Kędzierski – muzyk, instruktor MOK w Dynowie

po wysłuchaniu 17 uczestników w kategoriach recytacja i poezja śpiewana, przyznało następujące miejsca:

Gimnazja

Recytacja:

I miejsce Małgorzata Sawczak, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

II miejsce Aleksandra Maciołek, Szkoła Podstawowa w Łubnie

Poezja śpiewana :

I miejsce Anna Pudysz, Szkoła Podstawowa w Dylągowej

II miejsce Joanna Niemiec , Szkoła Podstawowa w Łubnie

 

Szkoły średnie

Poezja śpiewana:

I miejsce Joanna Wróbel, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

II miejsce Aleksandra Socharzec, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

III miejsce Ewa Gajewska, Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

Recytacja:

I miejsca ex aequo:

- Karolina Sowa, Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

- Magdalena Niemiec, Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie

II miejsca ex aequo:

- Celina Blama, LiceumOgólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

- Agnieszka Jureczko, Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsca ex aequo

- Jakub Pyś, Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

- Nikola Mędzela, Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, a dodatkowe dyplomy i książki ufundowane przez T.G. „Sokół” w Dynowie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, Radnego Powiatowego P. Aleksandra Stochmala i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, laureaci w/w miejsc.

Organizatorzy dziękują pięknie wszystkim uczestnikom – uczniom, ich poetyckim przewodnikom-nauczycielom i fundatorom nagród książkowych.

DZIĘKUJEMY.

Zapraszamy do obejrzenia galerii. Autor zdjęć: Daniel Gąsecki.