opp.png

PROJEKTY DYNOWSKIEGO „SOKOŁA”

 

         Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie informuje, że w 2017 roku realizować będzie cztery projekty, współfinansowane przez:

 1. Gminę Miejską Dynów

- projekt pt. Na stadionie, na hali i na scenie pamiętajmy o 150 rocznicy Towarzystw Gimnastycznych  „Sokół” – realizowany od czerwca do końca roku 2017

- projekt pt. „Sekcja tenisa stołowego T.G. „Sokół” w Dynowie i jej udział w rozgrywkach” – realizowany od maja do końca roku 2017.

2. Województwo Podkarpackie

- projekt pt. „Teatralnie zakręceni" - XI Dynowska Jesień Teatralna – październik, listopad 2017 rok

3. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

- projekt pt. „Talenty artystyczne długo skrywane” -  Projekt realizowany przez nieformalną grupę Uniwersytetu  Złotej Jesieni TG „Sokół” w Dynowie do 30 listopada br.

         Projekty te, zostały przygotowane przez członków Zarządu T.G. „Sokół’ w Dynowie pod przewodnictwem P. Krystyny Dżułowej. Już teraz zapraszamy Wszystkich do udziału w imprezach w/w zadań. 

 

 

1-meka

 

Koncert ph. "MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w poezji i muzyce"

         Wielki post jest okresem, kiedy każdy z nas szczególnie potrzebuje znaleźć trochę czasu na zadumę i rozmyślanie nad swoim życiem, na zrobienie rachunku sumienia i wyciąganie wniosków z popełnianych błędów.

Takim pogłębionym refleksjom służą koncerty, spotkania, podczas których, przy odpowiednio dobranej muzyce i poezji, rozważamy mękę i śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

         25 marca br. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zorganizowały w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie koncert ph.„MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w poezji i muzyce”. Reżyserem była Prezes TG „Sokół” w Dynowie Krystyna Dżuła, a pomysłodawcą całego artystycznego przedsięwzięcia był Piotr Dżuła.

         W programie koncertu można było usłyszeć zarówno utwory literackie recytowane przez J.Kozubal–Głuchowską, G.Malawską, J.Marszałka, M.Zięzia, E. i E. Dańczaków, R.Dudę, M.Stefena, jak i pięknie wykonane przez S.Łach i K.Bembenek pieśni: "Stabat Mater" i "Ave Verum", którym na organach akompaniował M.Rachwał. D.Sówka-Szmigiel z akompaniamentem A.Banasia wykonała przejmującą pieśń o Krzyżu, a D.Maziarza śpiewał wiersze D. i B.Bielców z własnym opracowaniem muzycznym i akompaniamentem na gitarze. Całość koncertu nastrojowo ubarwiły utwory organowe wykonane przez dynowskiego organistę E.Maziarza.

 Nagłośnienie zapewnili odpowiedzialni S.Karnas, J.Kędzierski z MOK-u w Dynowie.

         Organizatorzy dziękują Ks. Dziekanowi Stanisławowi Januszowi za piękne słowa podsumowania koncertu oraz zgodę na występ w naszym dynowskim kościele parafialnym, a wszystkim słuchaczom i widzom dynowskiej Pasji, za udział i piękne przyjęcie.

 

2-PROGRAMa

 

 

150 Rocznica powstania TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO "SOKÓŁ''

        

    Najstarsze na ziemiach polskich stowarzyszenie sportowo-wychowawcze liczy 150 lat.

    7 lutego 1867 we Lwowie zarejestrowano pierwsze gniazdo "SOKOŁA". Rocznicowe uroczystości potrwają przez cały obecny rok, a zaczęły się promocją okolicznościowej pamiątkowej monety, którą na zlecenie Narodowego Banku Polskiego, po prośbie władz stowarzyszenia, wyprodukowała Mennica Polska S.A. Pierwszą  prezentację monety zorganizowano 1 lutego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie a drugą kilka dni później w Łodzi.

 

moneta

                           

    Na rewersie srebrnej monety znajduje się wizerunek F. Arciszewskiego przedwojennego działacza T.G. "Sokół'' w czamarze, a przed nim widnieje sokół w locie z ciężarkami. Jest to najbardziej rozpoznawalny symbol organizacji. Napis o rocznicy dopełnia treść rewersu. Druga strona - awers- przedstawia gimnastyków trwających w tzw. piramidzie gimnastycznej, nominał (10 zł), wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej i napis Rzeczpospolita Polska i data emisji 2017 rok.

Mały nakład 20 000 sztuk ma wielką wartość pamiątkową i kolekcjonerską.

    W uroczystym spotkaniu działaczy "Sokoła'' w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie wzięły udział delegacje Sokołów z Sanoka, Leszna, Mielca, Tarnowa, Warszawy, Bytomia, Dębicy, Rzeszowa. Dynowskie Gniazdo reprezentowały: Jolanta Kozubal- Głuchowska, Grażyna Malawska i Krystyna Dżuła.

    Program ogólnopolskich obchodów rocznicowych obejmuje spotkania w Sejmie, Senacie, u Prezydenta, konferencje na Uniwersytecie Jagiellońskim, Pielgrzymkę delegacji stowarzyszenia na Jasną Górę i zlot Polowych Drużyn Sokolich.

Każde gniazdo opracowuje własny program lokalnych uroczystości, a w naszym mieście kulminacja obchodów planowana jest na listopad.

Krystyna Dżuła- prezes

T.G. "Sokół'