opp.png

Teatralny maraton w auli Liceum Ogólnokształcącego

         Już po pierwszej szkolnej lekcji 6 kwietnia 2018 roku kurtyna w auli naszego liceum odsłoniła scenę, na której rozegrały się zdarzenia określone przez samego J. Korzeniowskiego jako QUI pro QUO. Jednoaktówka oparta o stary pomysł pomyłki adresu, podobała się zarówno gimnazjalistom jak i młodzieży z Liceum oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Miłe przyjęcie, dobry odbiór fabuły przeczą obiegowym opiniom, że młodzież bawi się tylko niewybrednymi żartami. Finezyjny dowcip i dobra gra aktorów Zespołu Teatralnego T. G. Sokół znalazły uznanie.

         W spektaklu wystąpili: Dorota Sówka-Szmigiel, Jolanta Głuchowska-Kozubal, Andrzej Karnas, Michał Zięzio i Ryszard Duda, reżyseria: Krystyna Dżuła, scenografia: Grzegorz Hardulak, kierownik tekstu: Janina Banat, operatorzy światła: Janusz Kędzierski i Stanisław Karnas.

         Zespół i Zarząd T.G."Sokół" serdecznie dziękują Pani Dyrektor LO Elżbiecie Klaczak-Łach za serdeczne przyjęcie, bezpłatne użyczenie auli, pomoc organizacyjną podczas spektaklu i umożliwienie młodzieży oglądania spektaklu. Podziękowania kierowane są też do Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie i Zespołu Szkół Zawodowych za uczestnictwo młodzieży w przedstawieniu oraz Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury.

Krystyna Dżuła - Prezes T. G. Sokół w Dynowie

 

fot1

fot. ze zb. LO w Dynowie

Marsz Katyński - Marszem Niepodległości 

        10 kwietnia 2018 roku z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Dynowie odbył się doroczny marsz do Krzyża Katyńskiego. Na zaproszenie organizatorów na placu kościelnym przed pomnikiem Jana Pawła II zebrała się grupa chętnych do oddania czci Tym, którzy oddali życie, by następne pokolenia mogły żyć w wolności.

P1150238

 

         Modlitwą dziękczynną za dar życia i dokonania Świętego - Jana Pawła II rozpoczęła się ta patriotyczno- religijna uroczystość, a potem myśli zgromadzonych wokół pomnika skupiły się wokół Zbrodni Katyńskiej, która zebrała okrutne żniwo.

        Żadne słowa, nawet najpiękniejszej poezji nie oddadzą w pełni tragedii tysięcy zabitych strzałem w tył głowy, rozpaczy Ich Bliskich i zmowy milczenia poniżającej Ich Ofiarę.

Jeszcze trudniej pogodzić się z tragedią Katastrofy Smoleńskiej - 10 kwietnia 2010 roku!

Pozostaje wierzyć w najpewniejszą, bo Boską Sprawiedliwość! Wprawdzie poeta w innej sytuacji pisał: "poeta pamięta - spisane będą czyny i rozmowy",  ale czy to wystarczy!?

 

P1150227

 

        Dynowski Marsz Katyński zgromadził delegacje młodzieży LO z Panią Dyr. E. Klaczak- Łach na czele, grupy gimnazjalistów i młodych strażaków z Przedmieścia - z niezawodnym - Leonardem Prokopem, kilku członków stowarzyzenia "Aktywny Dynów" , sporą grupę dorosłych- niezrzeszonych- patriotów - nie tylko ze słownych deklaracji. Główną ulicą Dynowa z dumnie powiewającą flagą, śpiewając pieśni patriotyczne i wojskowe przeszli uczestnicy Marszu pod Krzyż Katyński, gdzie modląc się za Poległych, Zabitych, Ofiary Katastrofy i nas współczesnych prosili także o pomyślność Ojczyzny. W ten piękny wiosenny wieczór nad miastem popłynęły też pieśni, które "od kołyski" zna każdy Polak, ale wtedy zabrzmiały wyjątkowo pięknie, to znów dumnie, bo wykonane razem i z poczuciem jedności wszystkich.

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół' serdecznie dziękuje wszystkim Uczestnikom Marszu, a szczególne słowa wdzięczności kieruje do Ks. Janusza prowadzącego modlitwy i Antoniego Dżuły za inicjowanie i prowadzenie śpiewu.

 

Za Zarząd TG."Sokół''

Krystyna Dżuła

       

Koncert Pasyjny „MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w poezji i muzyce”

 

W dniu 18.03.2018 o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Dynowie odbył się Koncert Pasyjny pt.: Męka Naszego Pana Jezusa Chrystusa w poezji i muzyce. Organizatorami tego koncertu był Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom, występującym artystom oraz wszystkich innym, którzy przyczynili się do wspólnego przeżywania Męki Pańskiej.

 IMG-6039

Program Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa w poezji i muzyce”


 

1. „Preludium h-moll”  Eugeniusz Maziarz 
2.  „Tak Bóg umiłował świat …”  Krystyna Dżuła
3.  „Krzyż” – ks. J. Zawitkowski  Jacek Marszałek
4. „Preludium e-moll” Eugeniusz Maziarz
5.  „Tak stanąć przy krzyżu…”- W. Bąk Emil Dańczak
6. „Golgota” – D. Bielec Daniel Maziarz
7. „Refleksja wielkopostna” – J. Cupak Monika Mączyńska
8. „Pieśń o krzyżu”

Dorota Sówka-Szmigiel

Arkadiusz Banaś - piano

9. „Pieta” – E. Szelburg-Zaremba Jolanta Kozubal-Głuchowska
10. „Ave Generosa” – O. Giejlo Kwartet
11. „Stabat Mater” – T. Lenartowicz Ryszard Duda
12. „Stanę pod krzyżem” – D. Bielec Daniel Maziarz
13. „Crux Fidelis” – Matteo Falloni Kwartet
14. „Westchnienie do Pana Jezusa”–W. Bąk  Grażyna Malawska
15. „Oddaję swe życie”

Dorota Sówka-Szmigiel

Arkadiusz Banaś - piano

16. „Zmartwychwstań we mnie” rec. wspólna
17. „Bonum est praestolari”- J. Blycharz Kwartet

  

Reżyseria i opracowanie tekstów: Krystyna Dżuła

 

Kwartet żeński z zespołu wokalnego UNITAS z Rzeszowa

Samuela Łach

Katarzyna Bembenek

Joanna Szlachta

Justyna Waliłko

 

Nagłośnienie: Stanisław Karnas, Janusz Kędzierski (MOK Dynów)

Wsparcie organizacyjne: Piotr Dżuła

 

Autor zdjęć: Daniel Gąsecki