opp.png

Spotkanie opłatkowe T.G. Sokół w Dynowie

         29 grudnia 2019 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków T. G. „Sokół” w Dynowie połączone z uroczystym podsumowaniem pracy artystycznej naszej dh. wieloletniego Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, działaczki społecznej, chórzystki i aktorki Grażyny Malawskiej.

Poniżej prezentujemy fotorelację ze spotkania autorstwa Antoniego Iwańskiego.

Na pełną relację tekstową zapraszamy wkrótce.

 

Pani Krystyna Dżuła odznaczona „Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

         Miło nam poinformować, że z okazji jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Prezes Rady Ministrów postanowił wyróżnić osoby szczególnie zasłużone, związane z odzyskaniem Niepodległości i zaangażowane na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

         Jak podano w oficjalnym komunikacie wyróżnieni to osoby, które swoją postawą rozsławiły dobre imię naszego kraju, aktywnie włączały się w budowę wspólnoty i wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową.

         W imieniu premiera, podczas uroczystości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, odznaki wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Odznaczonych zostało ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli różnych środowisk i obszarów – m. in. kultury i sztuki, sportu, nauki, mediów, kościoła.

         Wśród wyróżnionych znalazła się Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie Pani Krystyna Dżuła, wieloletnia nauczycielka, samorządowiec, była Burmistrz Dynowa, reżyser Teatru Amatorskiego w Dynowie, społecznik.

         Pani Krystyno gratulujemy i życzymy zdrowia, sił do pracy oraz wszelkiej pomyślności.

Członkowie i sympatycy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie

 

fot. dzięki uprzejmości i ze zbiorów: Zespołu Prasowego Wojewody Podkarpackiego

IMG 1084-1101x900IMG 1087-1126x900

 

 

Dęby dla Niepodległej

        Dąb, symbol siły i długowieczności utożsamia cechy jakimi powinno odznaczać się każde niepodległe państwo. Dlatego też, chcąc pozostawić po sobie materialne świadectwo patriotyzmu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie podjęło inicjatywę sadzenia czterech dębów, które rosnąć mają dla tych, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę.

        27 października br. członkowie Towarzystwa na czele z Prezes dh Krystyną Dżuła, zaproszeni goście, mieszkańcy Dynowa zebrali się w Parku dworskim im. Rodziny Trzecieskich w Dynowie by symbolicznie posadzić drzewa upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz tych społeczników z terenów Dynowszczyzny, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

        Uroczystość uświetnili grą i śpiewem dynowscy artyści, a obecni przy sadzeniu dębów z powagą, ale i optymizmem mieli możliwość wyrażenia swojego przywiązania do Ojczyzny.

        Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas i przybyli na naszą uroczystość: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na czele z p. o. dyrektora Panią Grażyną Malawską za wszelką pomoc merytoryczną i techniczną związaną z organizacją patriotycznego spotkania. Naszym niezawodnym artystom: Hani Marszałek, Dorocie Sówce – Szmigiel, Januszowi Kędzierskiemu i Ireneuszowi Siremu za zapewnienie pięknej oprawy muzycznej.

        Wyrazy wdzięczności składamy sadzącym dęby: Przedstawicielom Związku Piłsudczyków RP oddział w Harcie, pani Ewie Hadam, Panu Emilowi Dańczakowi (Dąb Piłsudskiego), pani Marii Iwańskiej, Pani Jolancie Kozubal - Głuchowskiej, Panu Antoniemu Dżule (Dąb Paderewskiego), Pani Elżbiecie Klaczak – Łach, Panu Aleksandrowi Geruli i Panu Michałowi Zięzio (Dąb Dmowskiego) oraz Państwu Krystynie i Andrzejowi Dżułom, Pani Grażynie Malawskiej, Panu Ryszardowi Dudzie (Dąb Społeczników Dynowskich).

Dziękujemy Nadleśnictwu Dynów na czele z Panem Nadleśniczym Krzysztofem Strzyżem za ufundowanie sadzonek dębów.

        Szczególne podziękowania kierujemy do Panów Wacława Drelinkiewicza i Mariusza Kołta z firmy „Granit” za przygotowanie pamiątkowych tabliczek, ich wmurowanie do gruntu i wszelką pomoc.

 

Michał Zięzio

Sekretarz Zarządu T. G. „Sokół” w Dynowie

 

fot. Jan Hadam

 

 

Teatralny maraton w auli Liceum Ogólnokształcącego

         Już po pierwszej szkolnej lekcji 6 kwietnia 2018 roku kurtyna w auli naszego liceum odsłoniła scenę, na której rozegrały się zdarzenia określone przez samego J. Korzeniowskiego jako QUI pro QUO. Jednoaktówka oparta o stary pomysł pomyłki adresu, podobała się zarówno gimnazjalistom jak i młodzieży z Liceum oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Miłe przyjęcie, dobry odbiór fabuły przeczą obiegowym opiniom, że młodzież bawi się tylko niewybrednymi żartami. Finezyjny dowcip i dobra gra aktorów Zespołu Teatralnego T. G. Sokół znalazły uznanie.

         W spektaklu wystąpili: Dorota Sówka-Szmigiel, Jolanta Głuchowska-Kozubal, Andrzej Karnas, Michał Zięzio i Ryszard Duda, reżyseria: Krystyna Dżuła, scenografia: Grzegorz Hardulak, kierownik tekstu: Janina Banat, operatorzy światła: Janusz Kędzierski i Stanisław Karnas.

         Zespół i Zarząd T.G."Sokół" serdecznie dziękują Pani Dyrektor LO Elżbiecie Klaczak-Łach za serdeczne przyjęcie, bezpłatne użyczenie auli, pomoc organizacyjną podczas spektaklu i umożliwienie młodzieży oglądania spektaklu. Podziękowania kierowane są też do Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie i Zespołu Szkół Zawodowych za uczestnictwo młodzieży w przedstawieniu oraz Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury.

Krystyna Dżuła - Prezes T. G. Sokół w Dynowie

 

fot1

fot. ze zb. LO w Dynowie

 

 

Marsz Katyński - Marszem Niepodległości 

        10 kwietnia 2018 roku z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Dynowie odbył się doroczny marsz do Krzyża Katyńskiego. Na zaproszenie organizatorów na placu kościelnym przed pomnikiem Jana Pawła II zebrała się grupa chętnych do oddania czci Tym, którzy oddali życie, by następne pokolenia mogły żyć w wolności.

P1150238

 

         Modlitwą dziękczynną za dar życia i dokonania Świętego - Jana Pawła II rozpoczęła się ta patriotyczno- religijna uroczystość, a potem myśli zgromadzonych wokół pomnika skupiły się wokół Zbrodni Katyńskiej, która zebrała okrutne żniwo.

        Żadne słowa, nawet najpiękniejszej poezji nie oddadzą w pełni tragedii tysięcy zabitych strzałem w tył głowy, rozpaczy Ich Bliskich i zmowy milczenia poniżającej Ich Ofiarę.

Jeszcze trudniej pogodzić się z tragedią Katastrofy Smoleńskiej - 10 kwietnia 2010 roku!

Pozostaje wierzyć w najpewniejszą, bo Boską Sprawiedliwość! Wprawdzie poeta w innej sytuacji pisał: "poeta pamięta - spisane będą czyny i rozmowy",  ale czy to wystarczy!?

 

P1150227

 

        Dynowski Marsz Katyński zgromadził delegacje młodzieży LO z Panią Dyr. E. Klaczak- Łach na czele, grupy gimnazjalistów i młodych strażaków z Przedmieścia - z niezawodnym - Leonardem Prokopem, kilku członków stowarzyzenia "Aktywny Dynów" , sporą grupę dorosłych- niezrzeszonych- patriotów - nie tylko ze słownych deklaracji. Główną ulicą Dynowa z dumnie powiewającą flagą, śpiewając pieśni patriotyczne i wojskowe przeszli uczestnicy Marszu pod Krzyż Katyński, gdzie modląc się za Poległych, Zabitych, Ofiary Katastrofy i nas współczesnych prosili także o pomyślność Ojczyzny. W ten piękny wiosenny wieczór nad miastem popłynęły też pieśni, które "od kołyski" zna każdy Polak, ale wtedy zabrzmiały wyjątkowo pięknie, to znów dumnie, bo wykonane razem i z poczuciem jedności wszystkich.

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół' serdecznie dziękuje wszystkim Uczestnikom Marszu, a szczególne słowa wdzięczności kieruje do Ks. Janusza prowadzącego modlitwy i Antoniego Dżuły za inicjowanie i prowadzenie śpiewu.

 

Za Zarząd TG."Sokół''

Krystyna Dżuła

 

Koncert Pasyjny „MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w poezji i muzyce”

 

W dniu 18.03.2018 o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Dynowie odbył się Koncert Pasyjny pt.: Męka Naszego Pana Jezusa Chrystusa w poezji i muzyce. Organizatorami tego koncertu był Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom, występującym artystom oraz wszystkich innym, którzy przyczynili się do wspólnego przeżywania Męki Pańskiej.

 IMG-6039

Program Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa w poezji i muzyce”


 

1. „Preludium h-moll”  Eugeniusz Maziarz 
2.  „Tak Bóg umiłował świat …”  Krystyna Dżuła
3.  „Krzyż” – ks. J. Zawitkowski  Jacek Marszałek
4. „Preludium e-moll” Eugeniusz Maziarz
5.  „Tak stanąć przy krzyżu…”- W. Bąk Emil Dańczak
6. „Golgota” – D. Bielec Daniel Maziarz
7. „Refleksja wielkopostna” – J. Cupak Monika Mączyńska
8. „Pieśń o krzyżu”

Dorota Sówka-Szmigiel

Arkadiusz Banaś - piano

9. „Pieta” – E. Szelburg-Zaremba Jolanta Kozubal-Głuchowska
10. „Ave Generosa” – O. Giejlo Kwartet
11. „Stabat Mater” – T. Lenartowicz Ryszard Duda
12. „Stanę pod krzyżem” – D. Bielec Daniel Maziarz
13. „Crux Fidelis” – Matteo Falloni Kwartet
14. „Westchnienie do Pana Jezusa”–W. Bąk  Grażyna Malawska
15. „Oddaję swe życie”

Dorota Sówka-Szmigiel

Arkadiusz Banaś - piano

16. „Zmartwychwstań we mnie” rec. wspólna
17. „Bonum est praestolari”- J. Blycharz Kwartet

  

Reżyseria i opracowanie tekstów: Krystyna Dżuła

 

Kwartet żeński z zespołu wokalnego UNITAS z Rzeszowa

Samuela Łach

Katarzyna Bembenek

Joanna Szlachta

Justyna Waliłko

 

Nagłośnienie: Stanisław Karnas, Janusz Kędzierski (MOK Dynów)

Wsparcie organizacyjne: Piotr Dżuła

 

Autor zdjęć: Daniel Gąsecki