opp.png

Koncert Pasyjny „MĘKA NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA w poezji i muzyce”

 

W dniu 18.03.2018 o godzinie 12:00 w Kościele Parafialnym w Dynowie odbył się Koncert Pasyjny pt.: Męka Naszego Pana Jezusa Chrystusa w poezji i muzyce. Organizatorami tego koncertu był Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom, występującym artystom oraz wszystkich innym, którzy przyczynili się do wspólnego przeżywania Męki Pańskiej.

 IMG-6039

Program Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa w poezji i muzyce”


 

1. „Preludium h-moll”  Eugeniusz Maziarz 
2.  „Tak Bóg umiłował świat …”  Krystyna Dżuła
3.  „Krzyż” – ks. J. Zawitkowski  Jacek Marszałek
4. „Preludium e-moll” Eugeniusz Maziarz
5.  „Tak stanąć przy krzyżu…”- W. Bąk Emil Dańczak
6. „Golgota” – D. Bielec Daniel Maziarz
7. „Refleksja wielkopostna” – J. Cupak Monika Mączyńska
8. „Pieśń o krzyżu”

Dorota Sówka-Szmigiel

Arkadiusz Banaś - piano

9. „Pieta” – E. Szelburg-Zaremba Jolanta Kozubal-Głuchowska
10. „Ave Generosa” – O. Giejlo Kwartet
11. „Stabat Mater” – T. Lenartowicz Ryszard Duda
12. „Stanę pod krzyżem” – D. Bielec Daniel Maziarz
13. „Crux Fidelis” – Matteo Falloni Kwartet
14. „Westchnienie do Pana Jezusa”–W. Bąk  Grażyna Malawska
15. „Oddaję swe życie”

Dorota Sówka-Szmigiel

Arkadiusz Banaś - piano

16. „Zmartwychwstań we mnie” rec. wspólna
17. „Bonum est praestolari”- J. Blycharz Kwartet

  

Reżyseria i opracowanie tekstów: Krystyna Dżuła

 

Kwartet żeński z zespołu wokalnego UNITAS z Rzeszowa

Samuela Łach

Katarzyna Bembenek

Joanna Szlachta

Justyna Waliłko

 

Nagłośnienie: Stanisław Karnas, Janusz Kędzierski (MOK Dynów)

Wsparcie organizacyjne: Piotr Dżuła

 

Autor zdjęć: Daniel Gąsecki