opp.png

Dęby dla Niepodległej

        Dąb, symbol siły i długowieczności utożsamia cechy jakimi powinno odznaczać się każde niepodległe państwo. Dlatego też, chcąc pozostawić po sobie materialne świadectwo patriotyzmu Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie podjęło inicjatywę sadzenia czterech dębów, które rosnąć mają dla tych, którzy walczyli o wolną i suwerenną Polskę.

        27 października br. członkowie Towarzystwa na czele z Prezes dh Krystyną Dżuła, zaproszeni goście, mieszkańcy Dynowa zebrali się w Parku dworskim im. Rodziny Trzecieskich w Dynowie by symbolicznie posadzić drzewa upamiętniające Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz tych społeczników z terenów Dynowszczyzny, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

        Uroczystość uświetnili grą i śpiewem dynowscy artyści, a obecni przy sadzeniu dębów z powagą, ale i optymizmem mieli możliwość wyrażenia swojego przywiązania do Ojczyzny.

        Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas i przybyli na naszą uroczystość: Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na czele z p. o. dyrektora Panią Grażyną Malawską za wszelką pomoc merytoryczną i techniczną związaną z organizacją patriotycznego spotkania. Naszym niezawodnym artystom: Hani Marszałek, Dorocie Sówce – Szmigiel, Januszowi Kędzierskiemu i Ireneuszowi Siremu za zapewnienie pięknej oprawy muzycznej.

        Wyrazy wdzięczności składamy sadzącym dęby: Przedstawicielom Związku Piłsudczyków RP oddział w Harcie, pani Ewie Hadam, Panu Emilowi Dańczakowi (Dąb Piłsudskiego), pani Marii Iwańskiej, Pani Jolancie Kozubal - Głuchowskiej, Panu Antoniemu Dżule (Dąb Paderewskiego), Pani Elżbiecie Klaczak – Łach, Panu Aleksandrowi Geruli i Panu Michałowi Zięzio (Dąb Dmowskiego) oraz Państwu Krystynie i Andrzejowi Dżułom, Pani Grażynie Malawskiej, Panu Ryszardowi Dudzie (Dąb Społeczników Dynowskich).

Dziękujemy Nadleśnictwu Dynów na czele z Panem Nadleśniczym Krzysztofem Strzyżem za ufundowanie sadzonek dębów.

        Szczególne podziękowania kierujemy do Panów Wacława Drelinkiewicza i Mariusza Kołta z firmy „Granit” za przygotowanie pamiątkowych tabliczek, ich wmurowanie do gruntu i wszelką pomoc.

 

Michał Zięzio

Sekretarz Zarządu T. G. „Sokół” w Dynowie

 

fot. Jan Hadam