opp.png

100 LAT !

                            Wiek minął od historycznego wydarzenia, jakim bez wątpienia jest rejestracja Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Dynowie. Władysław Biega -Dyrektor szkoły, wzorowy pedagog, świetny organizator, przyjaciel młodzieży, jak podaje kronika szkoły, na tym stanowisku pracował w Dynowie w latach 1890- 1924. Był też ofiarnym działaczem społecznym, inicjatorem budowy szkoły w Dynowie, członkiem Komitetu Mickiewiczowskiego, kontrolerem w Urzędzie Miejskim , a także jednym z założycieli T.G."Sokół'. Już wówczas tradycje teatralne w mieście utrwaliły się , bo jak podaje "Słownik polskich teatrów niezawodowych Galicja do roku 1918 " Emila Orzechowskiego, pierwsze przedstawienia teatralne w Dynowie zaprezentowano publiczności jeszcze w 1894 roku.!!! Doceniwszy tę niezwykłą patriotyczną aktywność kulturalną dynowian, dyrektor szkoły (przez 2 lata także reżyser teatralny ) w 1922 roku zarejestrował zespół przy stowarzyszeniu, które działało w środowisku od 1905 roku. Gdy działaczom ubogiego przecież małomiasteczkowego środowiska z pomocą przyszedł dr Ferdynand Benoni i zakupił dla 'Sokoła" budynek, więc życie teatralne mogło rozwijać się pełniej. Zasługą zaś sędziego Lisowskiego stało się zorganizowanie w latach trzydziestych remontu budynku sfinansowanego ze składek obywatelskich.

         Godny podziwu nas współczesnych jest fakt, że w okresie "biedy galicyjskiej" tak chętnie ukazywanej przez historyków okresu międzywojennego, stowarzyszenie posiadało budynek z salą widowiskową, bibliotekę, komplety strojów teatralnych, panoramy i scenografie. Wszystko to udokumentował na fotografiach nieoceniony reżyser, malarz , aktor i działacz społeczny - Jan Węgrzyn.

         Wysiłkiem wielu pokoleń ofiarnych działaczy, aktorów, dzięki wierności widzów, dynowski teatr trwa i przygotowuje kolejną premierę.

         Gdzie jeszcze szukać podobnego przykładu wśród niezawodowych teatrów poza "Fredreum" w Przemyślu?

        Dumni z tej patriotycznej tradycji, przekonani o potrzebie aktywnego uczestnictwa w tworzeniu narodowej kultury przystępujemy w tych trudnych czasach do zorganizowania jubileuszowych obchodów. Liczymy na różnorodną pomoc Wszystkich Dynowian i naszych Czytelników (zbieramy stare fotografie, wspomnienia, wycinki prasowe, afisze), by jak najpełniej zobrazować to, co świadczy o naszej tradycji, o dorobku naszych poprzedników. Zarząd T.G. " Sokół" proponuje program obchodów 100-lecia, możliwy do realizacji przy udziale całej społeczności , o ile sytuacja w świecie na to pozwoli !! Wierząc , że tak się stanie, podajemy do wiadomości nasze propozycje repertuarowe i zapowiadamy cykl artykułów obrazujących historię i teraźniejszość dynowskiego teatru.

                                                                           W imieniu Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół''

                                                                           Krystyna Dżuła - prezes.