opp.png

DSC 1126 mini

DYNOWSKI MARSZ KATYŃSKI - 10 kwietnia 2015

 

Prawda - Prawo - Przebaczenie - Pamięć.

Te słowa zmarłego już Ks. Zdzisława Peszkowskiego - niestrudzonego strażnika pamięci o zbrodniach Katynia, Miednoje, Charkowa,  Bykowni, Ostaszkowa, Griazowca, Kuropat były mottem tegorocznego Dynowskiego Marszu Katyńskiego.

 

 

 

 PRAWDA

      Bezprecedensowy dowód zbrodni ludobójstwa to sowiecki dokument z 5 marca 1940 roku za

wierający rozkaz:

"Rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich (jeńców wojennych) najwyższego wymiaru kary - rozstrzelanie. Sprawy rozpatrzyć bez wzywania aresztowanych i bez przedstawienia zarzutów, decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia."

W myśl tego rozkazu mordowano polskich żołnierzy każdej nocy 250 ofiar w Ostaszkowie, 250 - w Twerze, 250 - w Charkowie, 250 - w Smoleńsku - Katyniu! Zwłoki ładowano do ciężarówek i wywożono do lasu, gdzie ofiary wrzucano do dołów śmierci. Dla zwiększenia sowieckich mocy przerobowych w Katyniu zabijano strzałem w tył głowy nad wykopaną zbiorową mogiłą. Zamordowano tysiące jeńców, a potem zamordowano prawdę. A prawda o Smoleńsku jest jedna! Broniąc tej prawdy - bronimy suwerenności Ojczyzny!

 

PRAWO

       Zbrodnia nazywana Katyńską nigdy nie została osądzona.Hitleryzm został osądzony i potępiony w Norymberdze, stalinizm - pozostaje bezkarny. Nie było żadnego międzynarodowego Trybunału, przeciwnie - zmowa milczenia mocarstw świata. A w Ojczyźnie ofiar Katynia przez wiele lat powojennych za prawdę o KATYNIU groziły różne prześladowania. 

Nawet pobieżna analiza sowieckiej działalności w jenieckich obozach wskazuje, że ma ona znamiona zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej i ludobójstwa.

 

PRZEBACZENIE

Zapomnieć się nie da, przemilczeć nie wolno. Boże ! Ty jesteś naszym ocaleniem i obroną!

Nasz Papież Święty Jan Paweł II powiedział:

"GOLGOTA WSCHODU" to wielka próba sumień ludzkich, prawdziwe męczeństwo wiary, które domaga się wyznania przed ludźmi" i dalej; "Klękamy przy nieznanych mogiłach z tą świadomością, że zapłacili oni szczególną cenę naszej wolności. Dali rzec można, definitywny kształt tej wolności, klękamy zwłaszcza przy mogiłach katyńskich".

 

PAMIĘĆ

      Pamięć o Katyniu to nasz obowiązek- wyzwanie, abyśmy nie zmarnowali daru wolności, za który Oni zapłacili najwyższą cenę -  cenę życia. Abyśmy nie spodleli, nie poddali się pokusie bylejakości, zapomnieniu!

Jeżeli my Polacy nie będziemy pamiętać, nie będziemy upominać się o prawdę, o osądzenie zbrodni - nie ludzi, bo sprawcy już nie żyją, ale systemu- utracimy naszą godność, honor. Jeżeli nie będziemy szanować siebie i swojej historii, nikt nas nie będzie szanował. Uczmy się od innych, którzy potrafią na swojej przeszłości budować tożsamość i rozliczać się z każdym, kto narusza ich godność i dobre imię.

 ..................... 

     Po nabożeństwie wieczorowym na placu kościelnym, przy pomniku ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II zebrali się chętni, by uczcić Ofiary Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. W marszowym szyku stanęli strażacy z OSP PRZEDMIEŚCIE (najmłodsi i dorośli członkowie stowarzyszenia na czele z prezesem - L. Prokopem), członkowie OSP DYNÓW na czele z kom. D. Niedzielskim, delegacja LO z wicedyrektor Ewa Hadam na czele, przedstawiciele młodzieży ZSzZ z wychowawcą, prawie wszyscy gimnazjaliści dynowscy z niezawodną wychowawczynią - Beatą Piejko, ministranci z Ks. katechetą, członkowie T.G. 'Sokół'', reprezentanci słuchaczy UZJ.

      Po wspólnej modlitwie prowadzonej przez Ks. Dziekana i po okolicznym wystąpieniu prezes T.G."Sokół'' uformował się milczący pochód. Przód stanowił swoisty poczet sztandarowy, bezpieczeństwa idących pilnowali umundurowani strażacy, a duży strażacki wóz bojowy zamykał kolumnę. Prezes TG. 'Sokół'' zaapelowała o uczczenie WSZYSTKICH OFIAR milczeniem, więc maszerujący zachowali skupienie aż do Dynowskiego Krzyża Katyńskiego. W blasku zachodzącego słońca, przy lekkich podmuchach wiatru dumnie powiewały narodowe flagi, a myśli i uczucia obejmowały TYCH, którzy oddali życie za naszą wolność.

      Przy Krzyżu odbył się apel Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, potem oddano hołd Ofiarom zbrodni dokonanych na naszych ŻOŁNIERZACH, zapalono symboliczne znicze, zmówiono modlitwę i w ciszę wieczoru popłynęły słowa hymnu narodowego.

 

Modlitwa Jana Pawła II

Wszechmocny wieczny Boże, Ojcze ludów i narodów - Przyjmij dar świadectwa wiary, męki i śmierci synów naszego narodu, umęczonych i zamordowanych na Wschodzie - prosimy Cię Panie!

Uczyń ich ofiarę posiewem wolności i pokoju - prosimy Cię Panie!

Ojcze najmiłosierniejszy, przez przyczynę Matki Zbawiciela, pomóż nam przebaczyć - prosimy Cię Panie!

Broń nas od wojny, nienawiści i niepamięci - prosimy Cię Panie!

PRZEZ CHRYSTUSA PANA NASZEGO --AMEN!

 

TG."SOKÓŁ'' składa gorące podziękowania wszystkim uczestnikom Marszu upamiętniającego 10 rocznicę śmierci Jana Pawła II, 5 rocznicę tragedii rządowego samolotu zdążającego na Uroczystości Smoleńskie i 75 rocznicę zbrodni na Żołnierzach Polskich.

Za Zarząd - K. Dżuła

 

Galeria zdjęć:

 

 Autor zdjęć: ks. Józef Stepanko