opp.png

Podsumowanie 2019 roku na XIV Walnym Zgormadzeniu TG Sokół w Dynowie

 

Dnia 17.06.2020 odbylo się  XIV Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Dynowie, na którym podsumowaliśmy rok 2019. Zostały przedstawione sprawozdania z działalności TG Sokół w Dynowie oraz sekcji tenisa stołowego i sekcji badmitona. Poniżej dokumnety z zebrania:

 

1. Protokół z kontroli źródłowej Komisji Rewizyjnej

2. Sprawozdanie finansowe za 2019

3. Protokół z XIV Walnego Zgromadzenia

4. Sprawozdanie z działalnośći T. G. Sokół w Dynowie za 2019 r.

5. Sprawozdanie sekcji tenisa stołowego

6. Sekcji badmintona 

 

 

Running sneakers,Running Sneakers Store,Running Sneakers,latest Running Sneakers,latest Running,best Running shoes,best Running shoes brand『アディダス』に分類された記事一覧