opp.png

Podsumowanie 2020 roku na XV Walnym Zgromadzeniu TG Sokół w Dynowie

 

Dnia 30.06.2021 odbyło się XV Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Dynowie, na którym podsumowaliśmy rok 2020. Poniżej dokumenty z zebrania:

 

1. Protokół z kontroli źródłowej Komisji Rewizyjnej

2. Protokół z XV Walnego Zgromadzenia

3. Sprawozdanie z działalności

4. Sprawozdanie sekcji tenisa stołowego

 

Propozycje do planu pracy T.G. "Sokół'' w Dynowie na 2021 rok

 

I/ Działalność kulturalno- organizacyjna:

1/ Przygotowanie spektaklu teatralnego na początek obchodów 100-lecia rejestracji Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" (1922 r);

3/ Przygotowanie i przeprowadzenie XV Jesieni Teatralnej- XI 2021 r.;

4/ DZIEŃ SOKOŁA - 28. XI 2021;

5/ Realizacja projektów zgłoszonych do Urzędu Miasta "Tenis stołowy z Sokołem" Dynów", Jubileuszowa Jesień Teatralna w Dynowie" i projekt Ministerstwa Sportu w Warszawie;

6/ Ustalenie zasad współpracy stowarzyszenia z MOK- iem;

7/ Marsz Katyński- IX 2021 r;

8/ Wyjazd członków stowarzyszenia do teatru w Rzeszowie.

II/ Działalność w zakresie sportu i turystyki

1/ Prowadzenie sekcji tenisa, badmintona, powołanie sekcji strzeleckiej i gimnastyki rekreacyjnej dla kobiet, starania o wyznaczenie na hali sportowej boiska do gry w badmintona;

2/Nawiązanie ścisłej współpracy z innymi stowarzyszeniami w zakresie wychowania sportowego i prozdrowotnego;

3/ Zorganizowanie sportowego Dnia "Sokoła";

4/ Zorganizowanie wycieczki dla członków 'Sokoła".

III/ Promocja stowarzyszenia:

1/ Systematyczne informowanie na łamach lokalnej prasy o działaniach T.G. „Sokół'', dalsze prowadzenie własnej strony internetowej i wymiana informacji z innymi Gniazdami;

2/ Spotkania z młodzieżą na temat włączenia się w prace stowarzyszenia;

3/ Udział w imprezach proponowanych przez Radę Odrodzonych T.G.;

4/ Starania o pozyskanie funduszy i urządzenie biura niezbędnego do prowadzenia dalszej działalności i organizowania prób teatralnych.