opp.png

HARMONOGRAM realizacji projektu " RAZEM TWORZYMY OSIEDLOWE IZBY PAMIĘCI"

 

1) Maj - Czerwiec 2015
 • Ogłoszenie założeń projektu, powołanie zespołów: badawczego i redakcyjnego
 • Spotkanie organizacyjne zespołu do spraw konkursu biograficznego oraz do spraw organizacji izb pamięci.
 • Informacje o projekcie w prasie i na stronach internetowych. Blog projektu
2) Czerwiec- Lipiec 2015
 • Ogłoszenie konkursu biograficznego; 1.06- 31.07.br.
 • Ocena prac konkursowych na biografię 01.08. -14.08
 • Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród
3) Sierpień 2015
 • Opracowanie projektu wydawnictwa (monografii) Dynowscy Zwyczajni - Niezwyczajni
 • Przygotowania do otwarcia izby pamięci - lipiec, sierpień, wrzesień - do 10.09.br.
4) Wrzesień 2015
 • Promocja wystawy, zwiedzanie izby pamięci
 • Spotkania z właścicielami pamiątek w izbie pamięci 
5) Październik 2015
 • Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w związku ze 110 rocznicą powołania "Sokoła'' w Dynowie -24.10.2015
6) Listopad 2015
 • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI- Wieczór pieśni patriotycznych ph. "Dynów jedną śpiewającą rodziną" . Uroczystość wręczenia nagród za udział w konkursach, prezentacja zdjęć i filmów, wyróżnienie współorganizatorów wszystkich działań
 • Prezentacja teatrzyków podwórkowych w ramach Dynowskiej Jesieni Teatralnej.
 • Premiera teatralna spektaklu Zespołu Teatralnego T.G. 'SOKÓŁ''.
 • Rozliczenie projektu.

 pj logo