opp.png

Otwarty Turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie z okazji 150-rocznicy utworzenia TG „Sokół”

 

W dniu 28 października 2017r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul.Szkolnej w Dynowie klub TG „Sokół” Dynów zorganizował Turniej w tenisa stołowego o Puchar Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie.

 

Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w nim udział 35 zawodników i zawodniczek reprezentujących 11 miejscowości z siedmiu okolicznych gmin - położonych w pięciu powiatach (rzeszowski, brzozowski, przeworski, przemyski i grodzki - Przemyśl): Bachórz, Pawłokoma, Łubno (Gmina Dynów), Nozdrzec, Wesoła (Gmina Nozdrzec), Niewistka (Gmina Dydnia), Bachórzec (Gmina Dubiecko), Miasto Dynów, Hyżne, Jawornik Polski, Przemyśl.

 

A oto najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach:

 

Dziewczynki i kobiety – „Open”

Roksana Darasz (Bachórz)

Weronika Kita (Nozdrzec)

Kamila Marchel (Wesoła)

 

Chłopcy – „Szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne”

Kordian Poniatowski (Przemyśl)

Dominik Gąsior (Bachórzec)

Marcin Myśliwiec (Wesoła)

Kacper Miśniakiewicz (Dynów)

 

Chłopcy i mężczyźni – „Senior: od 16 do 40 lat

    Adam Sawczak (Dynów)

    Kamil Bazan (Hyżne)

    Michał Świder (Dynów)

    Marek Padewski (Jawornik Polski)

 

Mężczyźni - „Weteran: powyżej 40 lat

Jacek Szajnik (Dynów)

Dariusz Karnas (Hyżne)

Adam Świder (Dynów)

Henryk Sawczak (Niewistka)

 

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonała osobiście Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie Pani Krystyna Dżuła. Nagrody dla najlepszych zawodników w każdej kategorii wręczyła natomiast członek władz niniejszego Towarzystwa Pani Jolanta Głuchowska–Kozubal w asyście głównego trenera i menedżera sekcji tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów – Henryka Sawczaka.

 

Organizowany corocznie przez TG „Sokół” Dynów taki turniej przyczynia się do propagowania w środowisku lokalnym i w regionie tej pięknej dyscypliny sportu, umożliwia integrację, rozwija sprawność i kondycję fizyczną, zachęca do aktywnych form spędzania czasu wolnego, pokazuje wzorce rywalizacji oparte na zasadach „fair play”.

 

Organizator Turnieju (klub tenisa stołowego TG Sokół Dynów) dziękuje Pani Prezes Krystynie Dżuła za Patronat nad Turniejem, oraz ufundowanie okazałych nagród dla najlepszej trójki zawodniczek i zawodników w każdej kategorii (puchary, medale, dyplomy) i poczęstunku dla wszystkich uczestników (słodycze, napoje), oraz Pani Skarbnik Towarzystwa - Jolancie Głuchowskiej-Kozubal za pomoc w organizacji Turnieju.