opp.png

Międzynarodowy turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie

Turniej zorganizowany został w dniu 22 października b.r. w „małej hali” Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Dynowie przez klub tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów.

Tegoroczny turniej miał rekordową liczbę uczestników, gdyż wzięło w nim udział 60 zawodniczek i zawodników reprezentujących 16 polskich miejscowości z 8 gmin - położonych w 4 powiatach województwa podkarpackiego (rzeszowski – ziemski i grodzki, przemyski, brzozowski): Bachórz, Harta, Dąbrówka Starzeńska (Gmina Dynów), Hyżne (Gmina Hyżne), Tyczyn, Hermanowa, Kielnarowa (Gmina Tyczyn), Błażowa (Gmina Błażowa) Nozdrzec, Wesoła, Hłudno (Gmina Nozdrzec), Dynów (Gmina Miejska), Dubiecko, Nienadowa (Gmina Dubiecko), Ruszelczyce (Gmina Krzywcza), Rzeszów. Ponadto w turnieju uczestniczyli: Maksym Shulepov (zawodnik TG „Sokół” Dynów) i jego syn Dmytro, którzy przyjechali na nasz turniej z Ukrainy (Verhnij Łużok - Stary Sambor) i dlatego uzyskał on dodatkową rangę „międzynarodowego”!

Turniej zorganizowano w ośmiu kategoriach:

·         dziewczynki – Szkoła Podstawowa”

·         chłopcy – „Szkoła Podstawowa”

·         dziewczynki i kobiety - powyżej 15 lat”

·         chłopcy i mężczyźni - powyżej 15 lat”

·         dziewczynki i kobiety „zrzeszone” („open”)

·         chłopcy zrzeszeni” („junior”- do 18 lat)

·         mężczyźni zrzeszeni”  („senior” – powyżej 18 lat)

·         Kategoria Specjalna” („open”)

Oto najlepsi uczestnicy turnieju w poszczególnych kategoriach:

 

 

·         Dziewczynki – „Szkoła Podstawowa”

1)       Joanna Szpiech (Hłudno)

2)       Daria Bąk (Nozdrzec)

 

·         ChłopcySzkoła Podstawowa”

1)  Kamil Czapor (Dubiecko)

2)  Karol Pawłowski (Dynów)

3)  Karol Puchyr (Dynów)

4)  Szymon Szpiech (Hłudno)

5-6) Patryk Marszałek, Radosław Sówka (Dynów)

7-8) Michał Dańko (Wesoła), Artur Gratkowski (Dynów)

 

·         Dziewczynki i Kobiety - powyżej 15 lat”

1)    Anna Podstawska - Szpak (Tyczyn)

2)    Gabriela Pawłowska (Ruszelczyce)

3)    Karolina Wajda (Nienadowa)

4)    Kamila Fiołek (Wesoła)

5-6) Dorota Starzak (Wesoła), Jolanta Szpiech (Hłudno)

7-8) Aleksandra Bator, Paulina Florek (Wesoła)

9-10) Weronika Florek (Wesoła) Paulina Tarnawska (Harta)

 

·         Chłopcy i mężczyźni - powyżej 15 lat”

1)       Tadeusz Grys (Rzeszów)

2)       Michał Świder (Rzeszów)

3)       Mateusz Rogóż (Dubiecko)

4)       Ryszard Horzępa (Kielnarowa)

5-6)       Ernest Ostafiński (Dąbrówka Starzeńska), Paweł Surmacz (Tyczyn)

7-8) Karol Słaby (Nozdrzec), Zygmunt Sobczyk (Kielnarowa)

 

·         Dziewczynki i kobiety zrzeszone” („open”)

1)    Patrycja Horzępa (Kielnarowa)

2)    Gabriela Surmacz (Tyczyn)

3)    Aleksandra Prokop (Tyczyn)

4)    Maria Kuczmarz (Hermanowa)

 

·         Chłopcy zrzeszeni”  („junior”- do 18 lat)

1)    Karol Hubka (Błażowa)

2)    Jakub Hubka (Błażowa)

3)    Dominik Karaś (Dynów)

4)    Dmytro Shulepov (Verhnij Łużok – Stary Sambor - Ukraina)

5-6) Łukasz Horzępa (Kielnarowa), Szymon Dudek (Kielnarowa)

7-8) Bartosz Rak (Tyczyn), Ksawery Starowski (Kielnarowa)

 

·         mężczyźni zrzeszeni”  („senior” – powyżej 18 lat)

1)    Maksym Shulepov (Verhnij Łużok – Stary Sambor - Ukraina)

2)    Kamil Bazan (Hyżne)

3)    Jacek Szajnik (Dynów)

4)    Dariusz Karnas (Hyżne)

 

·         Mężczyźni - „Kategoria specjalna”

1)  Józef Niemiec (Bachórz)

2)  Bartłomiej Świder (Rzeszów)

3)  Janusz Kędzierski (Dynów)

 

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonali: Prezes Dynowskiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – druh Krystyna Dżuła, Członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie - Skarbnik druh Jolanta Kozubal-Głuchowska, oraz jeden z organizatorów turnieju i członek TG „Sokół” Dynów druh Adam Świder.

Po oficjalnej inauguracji turnieju specjalny wykład dotyczący groźnych skutków związanych z różnorodnymi uzależnieniami (w tym m. in. od alkoholu), jak również sposobów zapobiegania tym uzależnieniom i walki z nimi wygłosił dla wszystkich obecnych inny członek dynowskiego Gniazda TG „Sokół” Dynów – druh Jacek Marszałek.

Rywalizacja odbywała się w bardzo przyjaznej atmosferze, a uczestnicy turnieju dawali z siebie wszystko i osiągali „wyżyny” swoich możliwości.

Po zakończeniu turnieju trofea (puchary, medale, dyplomy) i pamiątkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii obok Pani J. Kozubal-Głuchowska i P. A. Świdra wręczał także trener III - ligowej drużyny tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów, będący też jednym z organizatorów turnieju - Pan Gracjan Nowak, który ufundował też dodatkowo cenne i pamiątkowe nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników turnieju w najmłodszych kategoriach. W trakcie turnieju wszyscy uczestnicy, oraz ich opiekunowie otrzymali „słodki poczęstunek” ufundowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie, które przy wsparciu Urzędu Miasta w Dynowie było jednocześnie fundatorem w/w trofeów i poczęstunku.

Organizowany corocznie przez TG „Sokół” Dynów taki turniej przyczynia się do propagowania w środowisku lokalnym i w regionie tej pięknej dyscypliny sportu jaką jest tenis stołowy. Umożliwia integrację, rozwija sprawność i kondycję fizyczną, zachęca do aktywnych form spędzania czasu wolnego, pokazuje wzorce sportowej rywalizacji oparte na zasadach „fair play”.

Na kolejny taki turniej zapraszamy wszystkich już za rok!

Adam Świder