opp.png

Teatralny maraton w auli Liceum Ogólnokształcącego

         Już po pierwszej szkolnej lekcji 6 kwietnia 2018 roku kurtyna w auli naszego liceum odsłoniła scenę, na której rozegrały się zdarzenia określone przez samego J. Korzeniowskiego jako QUI pro QUO. Jednoaktówka oparta o stary pomysł pomyłki adresu, podobała się zarówno gimnazjalistom jak i młodzieży z Liceum oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Miłe przyjęcie, dobry odbiór fabuły przeczą obiegowym opiniom, że młodzież bawi się tylko niewybrednymi żartami. Finezyjny dowcip i dobra gra aktorów Zespołu Teatralnego T. G. Sokół znalazły uznanie.

         W spektaklu wystąpili: Dorota Sówka-Szmigiel, Jolanta Głuchowska-Kozubal, Andrzej Karnas, Michał Zięzio i Ryszard Duda, reżyseria: Krystyna Dżuła, scenografia: Grzegorz Hardulak, kierownik tekstu: Janina Banat, operatorzy światła: Janusz Kędzierski i Stanisław Karnas.

         Zespół i Zarząd T.G."Sokół" serdecznie dziękują Pani Dyrektor LO Elżbiecie Klaczak-Łach za serdeczne przyjęcie, bezpłatne użyczenie auli, pomoc organizacyjną podczas spektaklu i umożliwienie młodzieży oglądania spektaklu. Podziękowania kierowane są też do Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie i Zespołu Szkół Zawodowych za uczestnictwo młodzieży w przedstawieniu oraz Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury.

Krystyna Dżuła - Prezes T. G. Sokół w Dynowie

 

fot1

fot. ze zb. LO w Dynowie