opp.png

130-lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

29 czerwca 2019 r. sanocki „Sokół” obchodził jubileusz powstania. 130 lat temu powołano w Sanoku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które szybko stało się jedną z najbardziej dynamicznie działających organizacji społecznych. W październiku 1918 r. gmach „Sokoła” był centrum działań niepodległościowych, które doprowadziły do przejęcia przez Polaków władzy nad Sanokiem.

Mimo późniejszych zawieruch historycznych Towarzystwo przetrwało, odradzając się w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia.

W tych pięknych uroczystościach jubileuszu 130 lat powstania gniazda naszych sanockich Przyjaciół, uczestniczyła delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie w osobie Wiceprezes Zarządu dh. Magdaleny Gołąb oraz pocztu sztandarowego w składzie: dh. Andrzej Karnas, dh. Zdzisław Szafran i dh. Piotr Dżuła.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tak doniosłym święcie T. g. Sokół w Sanoku.

Michał Zięzio

Sekretarz Zarządu T. G. „Sokół” w Dynowie

Fot. Ze zb. T. G. Sokół w Sanoku”