opp.png

"Wielkich Polaków wskazania na drogi do świętości"

         Tytuł programu wzbogacony o portrety wielkich patriotów: Świętego Jana Pawła II i Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyraźnie zapowiadał tematykę programu słowno-muzycznego przygotowanego na niedzielę 24 października. Autorka scenariusza z przebogatej i różnorodnej twórczości literackiej Świętego i Błogosławionego z konieczności wybrała do wspólnego wysłuchania i przemyślenia tylko część wskazań i napomnień. Nawet te fragmenty homilii, recytowane i śpiewane utwory poetyckie, wywołały refleksje nad naszą kondycją moralną i troskę o wybór drogi do świętości. Na nowo odkryliśmy znaczenie wskazań: "Świętość to życie będące świadectwem obecności Boga'', "Świętość to wierność Bogu" i te zapamiętane ze spotkań z naszymi Wielkimi Rodakami:

''Ojczyzna to poniekąd ojcowizna czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach";

"Wolność trzeba stale zdobywać nie można jej tylko posiadać. Osądziliśmy naszą wolność sprawiedliwiej niż inni: na ołtarzu samostanowienia płonęły ofiary pokoleń - przejmujące wołanie o wolność silniejsze niż śmierć"(Jan Paweł II);

"Naród, który odcina się od swojej historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, skazuje się na dobrowolną śmierć, podcina korzenie własnego istnienia." (Kardynał S. Wyszyński);

"Świat potrzebuje żywych przykładów miłości, zwycięzców Bożych, którzy będą szli przez ziemię służąc i miłując"(Kardynał).

            W programie słowno - muzycznym wzięli udział członkowie Towarzystwa Gimnastycznego 'Sokół'' i ich przyjaciele.

Narratorzy; Emil Dańczak, Jacek Marszałek

Recytatorzy: Jolanta Bielec, Szymon Fara, Jolanta Kozubal-Głuchowska, Monika Serwatka, Elżbieta Welc,

Soliści: Grażyna Malawska, Daniel Maziarz, Paweł Pawłowski, Agata Pudysz, Anna Pudysz, Dorota Sówka- Szmigiel,

Muzycy: Arkadiusz Banaś, Piotr Dżuła, Daniel Maziarz,

Opracowanie multimedialne: Marek Siekaniec

Scenariusz i opracowanie całości: Krystyna Dżuła.

            Wkoncercie Orkiestry Dętej pod batutą Tadeusza Podulki wystąpiły solistki: Samuela Łach, Joanna Pietrzak i Joanna Pietrzak.

         Wykonawcy serdecznie dziękują Ks. Proboszczowi Dr. Norbertowi Podhoreckiemu za życzliwość, wspólną modlitwę i aprobatę tej formy uczczenia naszych Wielkich Rodaków, pracownikom MOK za nagłośnienie programów.

plakat2021

 

autor zdjęć: Daniel Gąsecki