opp.png

Konkursy rozstrzygnięte - Projekt "Dawniej i dziś na sportowo z T.G. 'Sokół'' zakończony!

         Projekt adresowany do dzieci i młodzieży, zgłoszony do Burmistrza Miasta, zaakceptowany i realizowany przez T.G. "Sokół'' miał na celu aktywizowanie adresatów, popularyzację zdrowego trybu życia, wskazanie pozytywnych wzorów postępowania.       

       Główne zadania projektu to: odbyte w październiku otwarte turnieje gry w badmintona i tenisa stołowego oraz konkursy: literacki i plastyczny na temat: "Sylwetki wybitnych działaczy i sportowców dynowskich" oraz "Zdrowy tryb życia, ulubiona dyscyplina sportu, aktywność ruchowa lub walka z nałogami".

Zgodnie z regulaminem konkursów prace złożone zostały do dnia 30 października w Miejskiej Bibliotece, a powołana przez Zarząd komisja w składzie: Grzegorz Hardulak, Krystyna Dżuła, Jolanta Kozubal-Głuchowska, Magdalena Gołąb, Grażyna Malawska dokonała ich oceny (w załączeniu protokół komisji).

         W dniu 20 listopada 2021 roku na uroczystym spotkaniu w MOK-u odbyło się wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów uczestnictwa. Zgromadzeni autorzy prac, nauczycielka plastyki Pani Mgr Małgorzata Galej, rodzice i goście wieczoru oglądnęli wystawę prac plastycznych, a ich autorzy nawet udzielili wywiadów na temat swoich dokonań. Na zakończenie odbył się pokaz filmowego ujęcia spektaklu "Awantura o Basię" prezentowanego przez Zespół Teatralny jeszcze w 2011 roku.

         Zarząd T.G. "Sokół" dziękuje serdecznie Panu Januszowi Kędzierskiemu za zorganizowanie pokazu a Panu Szymonowi Farze za wykonanie dokumentacji zdjęciowej.                                                                

                                                                           Krystyna Dżuła- prezes T.G. "Sokół''

 

 

Protokół

 

posiedzenia komisji powołanej przez Zarząd T.G."Sokół'' do oceny prac zgłoszonych do konkursów literackiego i plastycznego w ramach projektu p.h. "Dawniej i dziś na sportowo z T.G. "Sokół' w Dynowie.

         Komisja w składzie: Grzegorz Hardulak, Krystyna Dżuła, Jolanta Kozubal-Głuchowska, Magdalena Gołąb, Grażyna Malawska w dniu 16.11.2021r. dokonała przeglądu i oceny prac nadesłanych do 30.11.2021 roku.

         Komisja stwierdziła, że nadeszło 3 prace literackie na wskazany temat "Sylwetki wybitnych działaczy i sportowców dynowskich", w tym dwa opracowania biograficzne uczennic kl. VII z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Twórców Niepodległości w Dynowie i jedna praca ucznia Szkoły Podstawowej w Łubnie.

         Większym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny, bo wpłynęło 23 prace od 22 uczniów ze szkół w Dynowie, Dylągowej, Pawłokomie i Bachórzu. Wszystkie prace odpowiadały konkursowym wymogom, ale ich poziom artystyczny był różny. Komisja doceniła wysiłek wszystkich uczniów, a szczególnie zaangażowanie ich opiekunek: Pań Mgr. Małgorzaty Galej (16 prac uczniowskich) i (Mgr Teresy Siekaniec - 6 prac uczniów).

 

Wyniki oceny prac:

 

KL. V- VI

 

I miejsce: Oliwia Spólnik - Szkoła Publiczna w Dynowie

II miejsce: Latoya Twardak - kl. V

III miejsce: Zuzanna Zabój - kl. V

Wyróżnienie: Alan Fara - kl V

 

Kl. VII- VIII

I miejsce: Kamila Pyś - kl. VII

II miejsce: Liwia Radoń - kl. VIII

III miejsce: Julia Szewczyk - kl. VIII i Kamila Tworzydło kl. VII

Wyróżnienia otrzymują: Jagoda Martowicz (Marszałek) kl.VII - Szkoła w Dylągowej, Przemysław Pantoł, Karol Pawłowski - kl. VII Szkoła w Dynowie.

         Komisja składa podziękowania wszystkim autorom prac, gdyż świadczą one o wrażliwości estetycznej i talentach godnych pochwały.

 

                                               Podpisy komisji:     Grzegorz Hardulak

                                                                           Krystyna Dżuła

                                                                           Jolanta Kozubal- Głuchowska

                                                                           Magdalena Gołąb

                                                                           Grażyna Malawska

 

Dynów 16.11.2021r.

 

autor zdjęć: Szymon Fara