opp.png

WIELKI FINAŁ: zakończenie rocznych obchodów 100- LECIA Zespołu Teatralnego i promocja  jubileuszowego albumu „TEATR  w  DYNOWIE".

 

         Sobotni wieczór (16 stycznia 2023), aula Liceum Ogólnokształcącego rzęsiście oświetlona gościła dynowską teatralną „rodzinę". Na zaproszenie Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" przybyli: Przewodniczący Rady Miasta, Burmistrz, Dyrektorzy szkół dynowskich, aktorzy różnych pokoleń: młodsi i starsi-wierni Melpomenie!

         Spotkanie prowadziła Pani Reżyser zacząwszy od życzeń noworocznych skierowanych do wszystkich zebranych i wspólnej kolędy „Nowy Rok bieży". Na Jej sugestię, by przywołać życzenia niegdysiejszych szczodraczników odwiedzających nasze domy w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wystąpili dwaj kolędnicy: Aleksander Gerula i Maciej Jurasiński.

Czytaj więcej: Wielki finał

Uroczysta gala na 100-lecie teatru 

  

      24 września w Dynowie odbyły się kolejne uroczystości organizowane w ramach 100-lecia rejestracji i działalności Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Dynowie.

         Tym razem miała miejsce uroczysta gala połączona ze spotkaniem wielu pokoleń aktorów, działaczy kulturalnych i ich rodzin oraz przyjaciół.

Swoją obecnością zaszczycili ją również między innymi: Radosław Wiatr - II Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ewa Hadam – Radna Powiatu Rzeszowskiego, która reprezentowała Starostę Rzeszowskiego oraz Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak.

Czytaj więcej: Uroczysta gala na 100-lecie teatru

UWAGA!  UWAGA !

Ramowy program obchodów rocznicowych

"100- lecie rejestracji teatru w Dynowie"

                            zmieniony      i… w części… już zrealizowany!

         I / Banery informacyjne już "zdobią" balkony Urzędu Miasta i dawnej siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej.    

Niebawem pojawi się następny obrazujący wybrane plakaty teatralne.

         II/ Wystawa fotograficzna już była prezentowana w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, w aulach Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a obecnie można ją oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej (przez okres wakacji). Kolejnym miejscem ekspozycji będzie Urząd Miasta Dynowa. Zapraszamy do "odświeżania" sobie znajomości historii dynowskiego teatru!

         Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrekcjom wszystkich placówek, które za umożliwienie pokazu archiwalnych materiałów.

         III/ PREMIERA komedii pod znaczącym tytułem „CZŁOWIEK, KTÓRY NIE PIJE" odbyła się zgodnie z planem
w dniu 28 maja, 29 maja - przedstawienia w Domu Strażaka
w Dynowie, kolejne w Dubiecku w dniu 19 czerwca. Następne spektakle tej arcyzabawnej i aktualnej sztuki już.. po wakacjach!

         IV/ Wkrótce ukaże się scenariusz WIELKIEGO KOROWODU LUDZI TEATRU, który odbędzie się 18 września br. i program GALI -24.09.2022 r.

ZAPRASZAMY!

Informacja o konkursach (literackim i fotograficznym) organizowanych przez Zarząd T.G. "Sokół'' w ramach realizacji zadania <Wspólnie z "Sokołem" czcimy 100- lecie dynowskiego teatru.>

CELE konkursu: kształcenie zainteresowań literackich i artystycznych dzieci i młodzieży, upowszechnienie wiedzy o dynowskich społecznikach i osiągnięciach teatru

1/ Tematyka konkursów obejmuje wszystkie wydarzenia przewidziane ogłoszonym przez Zarząd programem obchodów 100 - lecia teatru i trwa od 20 maja 2022 roku do 30 września 2022 roku

2/ W konkursach mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII oraz uczniowie szkół średnich z całej Dynowszczyzny.

3/ Prace literackie mogą mieć charakter wspomnień, recenzji, sprawozdań lub wywiadów związanych z tematem "Teatr dynowski w latach 1922-2022". Objętość dowolna (co najmniej 1 strona, czcionka 12)

4/ Do konkursu fotograficznego należy zgłaszać własne ujęcia lub serie zdjęć dokumentujących zdarzenia rocznicowe.

5/ Wszystkie prace winny być samodzielne, podpisane i rekomendowane przez opiekuna- wychowawcę lub jednego z rodziców.

6/ Wyróżnione prace (zgłoszone najpóźniej do 30 września) zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach prasy dynowskiej.

                                               Zarząd Towarzystwa

Gimnastycznego "Sokół" w Dynowie

Wystawa "100- lecie teatru w Dynowie" już otwarta!

         16 maja 2022r w korytarzu głównym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie, otwarta została, za zgodą Dyrekcji Szkoły, wystawa ilustrująca wybrane fakty z historii dynowskiego teatru. Oficjalnego udostępnienia fotogramów dokonali Dyr. Tadeusz Święs i przedstawiciele stowarzyszenia oraz zespołu. Wystawa będzie tu udostępniona przez 2 tygodnie, a następnie obejrzą ją uczniowie szkół średnich i wszyscy interesanci przybywający do Urzędu Miasta.

         Warto zobaczyć, bo ukazuje ona wybrane fakty i spektakle zespołu - dotąd niepublikowane.

Zarząd T.G. "Sokół'' składa serdeczne podziękowania Dyrekcji szkoły za udostępnienie pomieszczenia, sponsorowi panu Wojtkowi Szarudze, pani M. Iwańskiej, E. Welc, K. Dżule, uczniom: Wiktorowi i Szymonowi za urządzenie wystawy, a panu A. Iwańskiemu za fotografowanie większości przedstawień zespołu.

Ramowy program obchodów rocznicowych "100- lecie Zespołu Teatralnego przy T.G. "Sokół"

I. Informacja o obchodach rocznicowych:

         1/baner informujący o 100-leciu - marzec–kwiecień 2022

         2/artykuły w prasie lokalnej, radiu - kwiecień–październik 2022

II. Wystawa pamiątek, dokumentów historycznych - od 20 kwietnia do 30 czerwca 2022

III. Spektakl teatralny "Człowiek , który nie pije" 28, 29, 30 maja 2022

IV. "Teatr na rynku" imprezy plenerowe - 16 września 2022

         1/wielki korowód postaci teatralnych – 16 września 2022

        2/polonez na rynku z udziałem zespołów szkolnych, zaproszonych gości i aktorów dynowskiego teatru oraz orkiestry i kapel - 16 września 2022

V. Spotkanie ludzi dynowskiego teatru - impreza finałowa (bal kostiumowy) - 24 września 2022

VI. Wydanie drukiem albumu "Dynowscy społecznicy", pokaz filmowych dokumentów teatru, zakończenie imprez jubileuszowych – listopad 2022

VII. Dynowska Jesień Teatralna (wg osobnego programu) - listopad 2022

         1/Wieczór pieśni patriotycznych "Dynów jedną śpiewającą rodziną" - 11 listopada 2022

         2/Spotkania grup teatralnych z gmin ościennych Dynowa- 19, 20 listopada 2022

100 LAT !

                            Wiek minął od historycznego wydarzenia, jakim bez wątpienia jest rejestracja Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Dynowie. Władysław Biega -Dyrektor szkoły, wzorowy pedagog, świetny organizator, przyjaciel młodzieży, jak podaje kronika szkoły, na tym stanowisku pracował w Dynowie w latach 1890- 1924. Był też ofiarnym działaczem społecznym, inicjatorem budowy szkoły w Dynowie, członkiem Komitetu Mickiewiczowskiego, kontrolerem w Urzędzie Miejskim , a także jednym z założycieli T.G."Sokół'. Już wówczas tradycje teatralne w mieście utrwaliły się , bo jak podaje "Słownik polskich teatrów niezawodowych Galicja do roku 1918 " Emila Orzechowskiego, pierwsze przedstawienia teatralne w Dynowie zaprezentowano publiczności jeszcze w 1894 roku.!!! Doceniwszy tę niezwykłą patriotyczną aktywność kulturalną dynowian, dyrektor szkoły (przez 2 lata także reżyser teatralny ) w 1922 roku zarejestrował zespół przy stowarzyszeniu, które działało w środowisku od 1905 roku. Gdy działaczom ubogiego przecież małomiasteczkowego środowiska z pomocą przyszedł dr Ferdynand Benoni i zakupił dla 'Sokoła" budynek, więc życie teatralne mogło rozwijać się pełniej. Zasługą zaś sędziego Lisowskiego stało się zorganizowanie w latach trzydziestych remontu budynku sfinansowanego ze składek obywatelskich.

         Godny podziwu nas współczesnych jest fakt, że w okresie "biedy galicyjskiej" tak chętnie ukazywanej przez historyków okresu międzywojennego, stowarzyszenie posiadało budynek z salą widowiskową, bibliotekę, komplety strojów teatralnych, panoramy i scenografie. Wszystko to udokumentował na fotografiach nieoceniony reżyser, malarz , aktor i działacz społeczny - Jan Węgrzyn.

         Wysiłkiem wielu pokoleń ofiarnych działaczy, aktorów, dzięki wierności widzów, dynowski teatr trwa i przygotowuje kolejną premierę.

         Gdzie jeszcze szukać podobnego przykładu wśród niezawodowych teatrów poza "Fredreum" w Przemyślu?

        Dumni z tej patriotycznej tradycji, przekonani o potrzebie aktywnego uczestnictwa w tworzeniu narodowej kultury przystępujemy w tych trudnych czasach do zorganizowania jubileuszowych obchodów. Liczymy na różnorodną pomoc Wszystkich Dynowian i naszych Czytelników (zbieramy stare fotografie, wspomnienia, wycinki prasowe, afisze), by jak najpełniej zobrazować to, co świadczy o naszej tradycji, o dorobku naszych poprzedników. Zarząd T.G. " Sokół" proponuje program obchodów 100-lecia, możliwy do realizacji przy udziale całej społeczności , o ile sytuacja w świecie na to pozwoli !! Wierząc , że tak się stanie, podajemy do wiadomości nasze propozycje repertuarowe i zapowiadamy cykl artykułów obrazujących historię i teraźniejszość dynowskiego teatru.

                                                                           W imieniu Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół''

                                                                           Krystyna Dżuła - prezes.