opp.png

Informacja o konkursach (literackim i fotograficznym) organizowanych przez Zarząd T.G. "Sokół'' w ramach realizacji zadania <Wspólnie z "Sokołem" czcimy 100- lecie dynowskiego teatru.>

CELE konkursu: kształcenie zainteresowań literackich i artystycznych dzieci i młodzieży, upowszechnienie wiedzy o dynowskich społecznikach i osiągnięciach teatru

1/ Tematyka konkursów obejmuje wszystkie wydarzenia przewidziane ogłoszonym przez Zarząd programem obchodów 100 - lecia teatru i trwa od 20 maja 2022 roku do 30 września 2022 roku

2/ W konkursach mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII oraz uczniowie szkół średnich z całej Dynowszczyzny.

3/ Prace literackie mogą mieć charakter wspomnień, recenzji, sprawozdań lub wywiadów związanych z tematem "Teatr dynowski w latach 1922-2022". Objętość dowolna (co najmniej 1 strona, czcionka 12)

4/ Do konkursu fotograficznego należy zgłaszać własne ujęcia lub serie zdjęć dokumentujących zdarzenia rocznicowe.

5/ Wszystkie prace winny być samodzielne, podpisane i rekomendowane przez opiekuna- wychowawcę lub jednego z rodziców.

6/ Wyróżnione prace (zgłoszone najpóźniej do 30 września) zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach prasy dynowskiej.

                                               Zarząd Towarzystwa

Gimnastycznego "Sokół" w Dynowie