opp.png

Uroczysta gala na 100-lecie teatru 

  

      24 września w Dynowie odbyły się kolejne uroczystości organizowane w ramach 100-lecia rejestracji i działalności Zespołu Teatralnego przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Dynowie.

         Tym razem miała miejsce uroczysta gala połączona ze spotkaniem wielu pokoleń aktorów, działaczy kulturalnych i ich rodzin oraz przyjaciół.

Swoją obecnością zaszczycili ją również między innymi: Radosław Wiatr - II Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ewa Hadam – Radna Powiatu Rzeszowskiego, która reprezentowała Starostę Rzeszowskiego oraz Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak.

         Uroczystą Galę, poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dynowie, którą odprawił Ks. Prałat dr Stanisław Janusz.

        Jubileuszowe spotkanie zostało zorganizowane w Domu Strażaka przy ul. Szkolnej w Dynowie przez Zarząd i członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie przy którym obecnie z powodzeniem działa teatr w Dynowie.

         Zaproszeni goście w miłej atmosferze mieli okazję wysłuchać montażu słowno muzycznego, którego motywem przewodnim był oczywiście – teatr, obejrzeć ciekawą prezentacje nt. historii i współczesnych osiągnięć dynowskiej Grupy Teatralnej, był czas na wspomnienia i wymianę poglądów, a wszystko to przy smacznym poczęstunku.

         Podczas Gali wręczono odznaczenia i podziękowania za wieloletnią działalność na niwie kultury.

         W imieniu Prezydenta RP Pan Wicewojewoda wręczył Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Pani Krystynie Dżuła za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

         Złotym Krzyżem Zasługi po raz drugi odznaczona została Pani Maria Iwańska, natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymała była Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej Pani Henryka Papiernik.

         Ponadto decyzją Rady Miasta Dynowa tytułem „Zasłużony dla Miasta Dynowa” wyróżnieni zostali wieloletni aktorzy i animatorzy dynowskiej kultury: Maria Iwańska, Jan Aleksander Gerula oraz Zygmunt Zięzio.

         Organizatorzy również nie pozostali dłużni i przyznali swoje nagrody i podziękowania. Piękne, okazałe statuetki sokołów otrzymali na ręce swoich przedstawicieli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Starosta Rzeszowski i osobiście Burmistrz Dynowa, którzy objęli patronatem honorowym wszystkie uroczystości i wydarzenia, odbywające się w ramach jubileuszu. Ponadto Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie przyznał okolicznościowe statuetki dla sympatyków, współpracowników i działaczy stowarzyszenia.

         Na ręce Pani Prezes skierowano mnóstwo podziękowań, dyplomów, grawerów, kwiatów, było podniośle, ale i momentami zabawnie, zwłaszcza gdy opowiadano anegdoty teatralne czy wspominano kolejne sztuki teatralne.

 Za Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie

 Michał Zięzio

 

plakat sokol-moksir

 

 

 

 

Autor zdjęć: Antoni Iwański oraz Grzegorz Iwański