opp.png

Marsz Katyński -17 kwietnia 2024

„Matko Pokoju, daj nam łaskę życia godnego Tych, którzy zginęli za OJCZYZNĘ, stając się ceną naszej wolności”/ Ks. Zdzisław Peszkowski/

         Pomni na słowa Kapłana Z. Peszkowskiego - obrońcy pamięci pomordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku, Miednoje, Bykowni i innych miejscach kaźni - jak nasza tradycja sokola nakazuje, zorganizowaliśmy kolejny marsz do dynowskiego Krzyża Katyńskiego.

         W bardzo zimne, jak na kwiecień, popołudnie z placu kościelnego pochód ruszył tradycyjną trasą. Przed pomnikiem ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA wspólną modlitwę poprowadził Ks. Proboszcz Podhorecki, a zebrani odśpiewali „Barkę” ulubioną pieśń Papieża. Maszerujących ulicami: Mickiewicza, Piłsudskiego ubezpieczali niezawodni strażacy i oni wystawili chyba najmłodszą umundurowaną drużynę (najmłodszy uczestnik miał 5 lat). Najliczniejszą reprezentacją natomiast byli niewątpliwie uczniowie klas mundurowych naszego LO z Panią Dyr. E. Klaczak-Łach na czele. Dyscyplina, elegancja zachowania w marszu i przy Krzyżu zwracały uwagę wszystkich. Śpiew podczas przejścia ulicami prowadzili niezawodni: Antoni i Piotr Dżułowie, Emil Dańczak, Wacław Koba, a kondycją Wielkiego Biegacza wykazał się niewątpliwie Ks. Dominik Majchrowicz. Panie Barbara Pyś i Barbara Siekaniec zachęciwszy całą swoją klasę ze Szkoły Podstawowej są przykładem skutecznego wychowawcy-patrioty. Wśród modlących się przy Krzyżu była też spora grupa dorosłych, niektórzy wyjechali na wzgórze samochodami, bo trzeba podkreślić fakt, że dawna, wyboista droga została zmodernizowana, utwardzona, co zachęca do stałego odwiedzenia tego Dynowskiego Miejsca Pamięci. Nazwiska na pamiątkowych głazach przy Krzyżu przypominają; A. Tuckiego, J. Bielca, F. Witkowskiego, a piękna drewniana rzeźba Matki Bożej Katyńskiej - Artystę Rzeźbiarza - Bogusława Kędzierskiego. Miniaturki obrazki Tej Madonny otrzymali na pamiątkę uczestnicy marszu dzięki staraniom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół". Wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w patriotycznym wydarzeniu serdeczne podziękowania składają Organizatorzy, wierząc, że to jedna z wielu, wspólna forma wyrażania wdzięczności za poniesione przez Poległych ofiary życia dla Naszej wspólnej Matki - Ojczyzny. Niech pointą tego tekstu będą słowa Wielkiego Polaka Jana Pawła II: 

„Zanim stad odejdę, proszę Was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą i miłością, abyście nie podcinali sami korzeni, z których wyrastamy.

W imieniu Zarządu "Sokoła”

Krystyna Dżuła

 fot. Antoni Iwański