opp.png

SPRAWOZDANIE z działalności  TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” w Dynowie za rok 2016

 

Sprawozdanie obejmuje okres od X Walnego Zgromadzenia T.G. „Sokół” w dniu 18 marca 2016r. do 30 marca br.

         Zarząd w składzie: Krystyna Dżuła - prezes, Magdalena Gołąb - wiceprezes, Marta Dżuła-Inglot- sekretarz, Jolanta Kozubal-Głuchowska - skarbnik, Grażyna Malawska, Michał Zięzio, Grzegorz Hardulak - członkowie, pracował według przyjętego planu na rok 2016. Całoroczny plan pracy stowarzyszenia obejmował prowadzenie  Zespołu Teatralnego, sekcje: tenisa sportowego, piłki ręcznej, badmintona, turystyki oraz wypożyczalnię kostiumów teatralnych. Jak w latach poprzednich członkowie stowarzyszenia współpracowali z Urzędem Miasta, MOK-iem, Biblioteką Publiczną, OSP, redakcją „Dynowinki” i wszystkimi szkołami w mieście. W celu pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Zarząd opracował i przedłożył Burmistrzowi 2 projekty; na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz na tzw. sport kwalifikowany (sekcję tenisa). Obydwa projekty zyskały dofinansowanie w wysokości: 3000 i 2500zł. Niestety, aplikowanie o środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego nie zakończyło się sukcesem ani w 2016, ani w 2017 roku mimo, że wnioski ocenione zostały pozytywnie.

         Po X Walnym Zgromadzeniu trwały bardzo intensywne przygotowania do premiery spektaklu „Królowa Przedmieścia”, niestety ze względu na wyjazd jednego z głównych odtwórców roli, termin kwietniowy nie mógł zostać dotrzymany. Premiera została odłożona na jesień. Tradycyjnie w kwietniu odbył się w Dynowie z inicjatywy T.G. „SOKÓŁ” wieczorny Marsz Katyński do Krzyża wystawionego przez Śp. Z. Chudzikiewicza - aktora i członka przedwojennego „Sokola”. W maju delegacja stowarzyszenia w osobach: M. Iwańska, A. Iwański, K. Dżuła, wzięła udział w II Kongresie stowarzyszeń organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski. Była to okazja do zaprezentowania dorobku stowarzyszenia i promocji miasta na stoisku wystawienniczym a także w artykule zgłoszonym do kongresowego katalogu. Zarząd serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi za użyczenie samochodu służbowego. 

Czerwiec upłynął pod znakiem przygotowań do imprezy MOK-u pn. „Pogórzańskie sobótki”. W opracowywaniu programu wzięli udział członkowie stowarzyszenia oraz słuchacze Uniwersytetu Złotej Jesieni, a ponadto uczestnicy imprezy korzystali z wypożyczalni strojów stowarzyszenia.

W połowie sierpnia wznowione zostały próby wodewilu "Królowa Przedmieścia" oraz prace Pana G. Hardulaka nad koncepcją scenografii, a później nad jej realizacją. We wrześniu odbywało się narodowe czytanie powieści „Quo vadis”, w którym  wzięli udział członkowie stowarzyszenia, w tym słuchacze UZJ. Równocześnie opracowany został program X Jubileuszowej Jesieni Teatralnej w Dynowie. Ponieważ nie udało się uzyskać dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, wydatki z nią związane pokryte zostały z budżetu stowarzyszenia, ze wsparcia Starostwa i MOK-u. Listopad okazał się bardzo pracowity, bo kilka dużych imprez odbyło się z udziałem DH. Sokołów: 5 listopad- „Zaduszki jazzowe”, 11 listopad to tradycyjny już- dobrze przyjmowany- Wieczór pieśni patriotycznych ph. „Dynów jedną śpiewającą rodziną”. Nowum tego wieczoru były występy rodzinne czyli śpiewające duety. Wieczory 19 i 20 listopada należały do Zespołu Teatralnego, który wystąpił z dobrze przyjętym wodewilem „Królowa Przedmieścia”. Przedstawienia odbywały się przy pełnej sali Domu Strażaka, także w poniedziałek, gdy dwa spektakle oglądała młodzież Gimnazjum z Dynowa, Bachórza, Harty, z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych. Spektakle zostały sfilmowane i pokazane w Internecie, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Słowa uznania należą się scenografowi - G. Hardulakowi, muzykom K. Baran, Jakubowi Trybalskiemu, Piotrowi Dżule, aktorkom i aktorom: M. Mączyńskiej, G. Malawskiej, D. Sówce- Szmigiel, M. Zięziowi, A. Karnasowi, J. Tabiszowi, L. Prokopowi, M. Siekańcowi, J. Kozubal- Głuchowskiej, R. Dudzie, A. Tworzydle, M. Stefenowi, T. Pysiowi, G. Iwańskiemu, J. Marszałkowi, J. Banat, K. Kłyż, D. Maziarzowi, E. Dańczakowi, A. Balawejder, M. Wolańskiej, D. Bachurskiemu, operatorom światła i dźwięku J. Kędzierskiemu, S. Karnasowi i K. Stodolińskiemu, strażakom, Paniom: M. Iwańskej, M. Gołąb, Dyr. A. Pepaś - Skowron i Burmistrzowi Z. Frańczakowi za przyznaną nagrodę. Z okazji jubileuszu Dynowskiej Jesieni  Dyrekcje szkół, długoletni aktorzy i działacze nagrodzeni zostali pamiątkowymi statuetkami. Nagroda finansowa przyznana Zespołowi przez Burmistrza miasta (2000zł) wykorzystana została na opłacenie przejazdu i zakup biletów do teatru „Bo tak” w Rzeszowie. W grudniu spektakl naszego zespołu oglądali widzowie z Dynowa a w lutym 2017 roku „Królowa Przedmieścia” gościła w Borówkach dzięki zaangażowaniu  w promowanie naszego zespołu p. H. Kędzierskiej- Borowskiej. W rewanżu kabaret z Borówek wystąpił ze swoim programem w MOK-u i podejmowany był przez słuchaczy UZJ. Wstępne uzgodnienia z Dyrekcją Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przewidują występ Zespołu z wodewilem w dniu 23 kwietnia br., ale WDK nie pokryje kosztów przejazdu, Zespół musi sam sfinansować ten spory wydatek. 

         W styczniu przedstawiciele TG. „Sokół” wzięli udział w programie „Pokłon Trzech Króli”. Podziękowania należą się R. Dudzie, W. Łojkowi i L. Prokopowi. W pięknym programie wielkopostnym zaprezentowanym w sobotę 25 marca w naszym parafialnym kościele wzięli udział: J. Kozubal - Głuchowska, G. Malawska, R. Duda, M. Stefen, J. Marszałek, M. Zięzio, E. i E. Dańczakowie - recytacje poezji, D. Maziarz - śpiew i kompozycje muzyczne, D. Sówka-Szmigiel - śpiew, A. Banaś - akompaniament, E. Maziarz - organy,  a gościnnie: S. Łach , K. Bembenek - śpiew, M. Rachwał - organy. Pomocą techniczną chętnie służyli: J. Kędzierski, S. Karnas i K. Stodoliński. Reżyseria Krystyna Dżuła i Piotr Dżuła. Niestety, nie udaje się załatwić powtórzenia tego naprawdę wartościowego programu. Może w terminie późniejszym.

         Promocja Zespołu, a tym samym miasta, odbywa się nie tylko tradycyjnie, ale również dzięki sprawnie prowadzonej stronie internetowej za co słowa uznania i podziękowania należą się DH. A. Balawejder. Sprawy finansowe terminowo i fachowo załatwia DH. J. Kozubal - Głuchowska, sekretarzem była M. Dżuła-Inglot, scenografię i wszystkie plastyczne projekty należały, jak dotąd, do G. Hardulaka, DH. M. Gołąb załatwiała zaopatrzenie i sprawy organizacyjne, M. Zięzio i G. Malawska - opracowanie projektów i wniosków do różnych instytucji, a prezes jest reżyserem i odpowiada za wszystkie inicjatywy i realizacje stowarzyszenia.

         Pracę stowarzyszenia a także próby teatru utrudnia brak własnego pomieszczenia i tu należą się podziękowania Dyr. MOK-u i Kierownictwu Biblioteki Publicznej za chętne użyczanie lokali na próby, zebrania i zajęcia UZJ, który liczy 20-25 słuchaczy (jest to wolna wszechnica emerytów). W ostatnich dniach zespół w składzie: K. Dżuła, G. Malawska i Michał Zięzio opracował i wysłał na konkurs do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie projekt ph. „SENIORIADA- aktywizujmy emerytów”.

         Sekcję turystyczną jednoosobowo prowadzi DH. Józefa ŚLEMP i w ubiegłym roku zorganizowała, nie tylko dla członków „Sokoła” 17 wycieczek. Sprawozdania z działalności sekcji sportowych złożą trenerzy i działacze.

         W związku z przypadającą w tym roku 150 rocznicą powstania „SOKOŁA” wyemitowana została pamiątkowa moneta, odbędą się uroczystości w senacie, na Jasnej Górze a także w poszczególnych Gniazdach w całej Polsce. Zarząd naszego Gniazda, by uczcić ten historyczną rocznicę, przyjął uchwałę o wykonaniu sztandaru stowarzyszenia. Problemem jest brak informacji, wzoru sztandaru, który w latach przedwojennych na pewno posiadał dynowski „Sokół”, stare zdjęcia pokazują poczet sztandarowy, ale zupełnie nie widać szczegółów proporca, wypada więc projektować zupełnie nowy sztandar. Problem stanowi koszt wykonania. Liczymy na pomoc władz miasta, sponsorów i inwencję naszych członków.

         Większość gniazd „Sokoła” powołała już sekcje obronne, a my nie mamy bazy, ani specjalistów. Deklaracje P. Dyrektora K. Żaka z LO dają pewną nadzieję na stworzenie sekcji strzeleckiej, która mogłaby korzystać ze szkolnej strzelnicy. Zwracamy się do Pana Burmistrza o pomoc w tych bardzo trudnych sprawach a ważnych nie tylko dla członków Sokoła.

         Kończąc sprawozdanie z działań za miniony rok, dziękuję wszystkim aktywnym członkom za pracę społeczną na rzecz naszego środowiska, za godne kontynuowanie sokolej i dynowskiej tradycji. Mam nadzieję na dalszy pomyślny rozwój naszego stowarzyszenia, które posiada status organizacji pożytku publicznego.

                                                        Za Zarząd - Prezes Krystyna Dżuła