opp.png


Henio

W dn. 27 stycznia b.r. w wieku 59 lat zmarł druh Henryk Sawczak – członek dynowskiego Gniazda „Sokoła” (woj. Podkarpackie, pow. Rzeszów). Mieszkał w niewielkiej miejscowości Niewistka na Podkarpaciu (pow. Brzozów).

Przez całe swe życie druh Henryk miał w sercu kształtowanie charakteru i osobowości drugiego człowieka. Czynił to zarówno w swym życiu zawodowym jak i prywatnym. Był wieloletnim Funkcjonariuszem Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Sanoku – sprawując bezpośredni nadzór nad osobami pozbawionymi wolności. Była to praca bardzo trudna, niebezpieczna, niosąca ze sobą wiele poświęceń i wyrzeczeń. Druh Henryk doskonale spełniał się też działając społecznie na rzecz rozwoju kondycji fizycznej i sportowego trybu życia wśród młodzieży w ramach sekcji tenisa stołowego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie – której był współzałożycielem, wieloletnim zawodnikiem i „działaczem”. Współorganizował corocznie tradycyjny Międzynarodowy Turniej w tenisa stołowego o Puchar Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie.

Druh Henryk Sawczak oddanie pracował też na rzecz swojego środowiska lokalnego wykonując odpowiedzialne zadania w Urzędzie Gminy w Dydni (pow. Brzozów) związane z miejscowym rolnictwem.

Żegnaj Przyjacielu. Cześć Twojej Pamięci.