opp.png

135-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku.

 

W sobotę, 1 czerwca 2024 r. delegacja T. G. Sokół w Dynowie na czele z Prezes dh Krystyną Dżuła uczestniczyła w uroczystość 135-lecie powstania. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku. W tym ważnym wydarzeniu wziął udział poczet sztandarowy naszego Towarzystwa w składzie: Andrzej Karnas, Ryszard Gierula i Jacek Marszałek.

Czytaj więcej: 135-lecie TG Sokół w Sanoku

Ważne majowe rocznice…

W maju, najpiękniejszym miesiącu w roku, przypadały ważne rocznice i to co godne zapamiętania związane z OSOBĄ naszego WIELKIEGO RODAKA- JANA Pawła II a także z historią walk Polaków o wolność

Czytaj więcej: Ważne majowe rocznice

Marsz Katyński -17 kwietnia 2024

„Matko Pokoju, daj nam łaskę życia godnego Tych, którzy zginęli za OJCZYZNĘ, stając się ceną naszej wolności”/ Ks. Zdzisław Peszkowski/

         Pomni na słowa Kapłana Z. Peszkowskiego - obrońcy pamięci pomordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Kozielsku, Miednoje, Bykowni i innych miejscach kaźni - jak nasza tradycja sokola nakazuje, zorganizowaliśmy kolejny marsz do dynowskiego Krzyża Katyńskiego.

Czytaj więcej: Marsz Katyński

„DIALOG o DZIELE ZBAWIENIA”

Program poetycko - muzyczny oparty o fragmenty Ewangelii Św. Łukasza i poezję dynowskich twórców jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytania o naszą wiarę w Boga, w nauczanie JEZUSA Chrystusa, o wierność Bogu i najbliższym. Pytania stale aktualne i odnoszące się do ludzi rożnych pokoleń. By to pokazać na scenie, naprzeciw siebie stanęły dwie grupy wykonawców różniące się strojami i wybranymi tekstami źródłowymi, a pośrodku był

ON - JEZUS CHRYSTUS sądzony przez starszyznę żydowską, przez Piłata, a współcześnie bardzo często przez reprezentantów naszego pokolenia. I tu rodziły się pytania: Czy my nie jesteśmy jak tamci w Jerozolimie, którzy raz wznosili okrzyk „Hosanna”, a niebawem „Ukrzyżuj Go!” !!! Czy my nie jesteśmy winni ukrzyżowania NASZEGO MISTRZA?

Czytaj więcej: Dialog o Dziele Zbawienia

     Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie nie zwalnia tempa w realizacji swoich planów i zamierzeń. Mając na uwadze projekt pod hasłem „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” organizowany przez Gminę Miejską Dynów, jak i ustalenia powzięte na tegorocznym Walnym Zebraniu 9 września na terenie „Błękitnego Sanu”, Zarząd naszego Stowarzyszenia zorganizował spotkanie wielopokoleniowe dynowskich Sokołów. Najmłodsi mogli wziąć udział w grach i konkursach, starsi przy ognisku wspominali dawne czasu i snuli plany na przyszłość.

        Spotkanie było bardzo udane i pokazało po raz kolejny jak ważna jest integracja.

Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania, zorganizowali gry i zabawy, przygotowali jedzenie.

Z sokolim pozdrowieniem

Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie

Fot. M. Szafran