opp.png
 • 1962 Nagroda Ministra Kultury
 • 1976 Nagroda Ministra Kultury
 • 1979 Dyplom Laureata OFTA
 • 1980 Dyplom ZNP
 • 1981 Wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Scenicznych OSP w Paczkowie
 • 1984 Dyplom Wydziału Kultury UW
 • 1986 Wyróżnienie na Przeglądzie w Paczkowie
 • 1988 Nagroda Komisji Artystycznej w Tarnogrodzie
 • 1989 Dyplom Komisji artystycznej w Tarnogrodzie
 • 1992 Wyróżnienie Rady Miasta Dynowa
 • 1994 Nagroda Komisji Artystycznej w Tarnogrodzie
 • 1996 Nagroda Wojewody Przemyskiego
 • 1997 Dyplom Burmistrza Dynowa
 • 2004 Dyplom Starosty Rzeszowskiego
 • 2005 Nagroda Komisji Artystycznej w Tarnogrodzie
 • 2005 Dyplom Honorowy Min. Kultury
 • 2005 NAGRODA MINISTRA KULTURY
 • 2006 Dyplom Burmistrza Dynowa
 • 2007 Podziękowanie Przewodniczącej R.M.
 • 2007 Wyróżnienie Dyr. M.O.K.w Dynowie
 • 2007 Pierwsza Nagroda dla NAJLEPSZEGO ZESPOŁU w Przeglądzie TEATR PO PRACY w SOLCU KUJAWSKIM