opp.png

"Zdolni rękodzielnicy są wśród nas"

         Inicjatywa pt "Talenty długo skrywane a na emeryturze dobrze wykorzystywane" Grupy Nieformalnej wyłonionej ze słuchaczy dynowskiego Uniwersytetu Złotej Jesieni pod patronatem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół'' zyskała dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania ''Tryton - Rozwój i Innowacja" z siedzibą w Świlczy. W opracowanym projekcie znalazły się zajęcia dla seniorów, którzy chcą aktywnie i twórczo spędzać czas na emeryturze, a to: malowanie, artystyczne wykonywanie przedmiotów codziennego użytku, biżuterii, papieroplastyka i haft. Zapewne uczestnicy zajęć wykorzystają posiadane dotychczas umiejętności, nabędą inne, a samodzielnie wykonane ozdoby cieszyć będą ich samych i bliskich a także planuje się obdarowanie nimi dzieci z hospicjum i pensjonariuszy DPS. Zajęcia będą prowadzić fachowi instruktorzy, w godzinach popołudniowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dynowie.

         Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół'' i Grupa Nieformalna zapraszają wszystkich chętnych seniorów do udziału w tych i innych zajęciach Uniwersytetu Złotej Jesieni.

Początek zajęć 2 września 2017 (szczegóły wkrótce na afiszach)

  logoFIO