opp.png

Międzynarodowy turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  w Dynowie

Turniej zorganizowany został w dniu 9 października b.r. w „małej hali” Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Dynowie przez klub tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów.

Pomimo wiadomych aktualnych utrudnień ten nasz tradycyjny turniej cieszył się jak zwykle dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w nim udział 36 zawodniczek i zawodników reprezentujących 12 polskich miejscowości z 10 gmin - położonych w pięciu powiatach (rzeszowski – ziemski i grodzki, przemyski, brzozowski, sanocki): Bachórz, (Gmina Dynów), Hyżne (Gmina Hyżne), Tyczyn, Hermanowa (Gmina Tyczyn), Wesoła, Wara (Gmina Nozdrzec), Dynów (Gmina Miejska), Blizne (Gmina Jasienica Rosielna) Domaradz (Gmina Domaradz), Dubiecko (Gmina Dubiecko), Rzeszów, Sanok. Ponadto w turnieju uczestniczył nowo pozyskany na sezon 2021/22 zawodnik TG „Sokół” Dynów, pochodzący z Ukrainy (Stary Sambor) – Maksym Shulepov, dlatego ten turniej uzyskał dodatkową rangę „międzynarodowego”!

Turniej zorganizowano w siedmiu kategoriach:

- dziewczynki – Szkoła Podstawowa”

- chłopcy – „Szkoła Podstawowa”

- dziewczynki i kobiety - powyżej 15 lat”

- chłopcy i mężczyźni - powyżej 15 lat”

- „Open” – „zrzeszeni do 39 lat”

- „Open” – „zrzeszeni powyżej 39 lat”

- „Open”Kategoria Specjalna”

Oto najlepsi uczestnicy turnieju w poszczególnych kategoriach:

Dziewczynki – „Szkoły Podstawowe”

  1) Maria Kuczmarz (Hermanowa)

  2) Kamila Fiołek (Wesoła)

  3) Paulina Florek (Wesoła)

ChłopcySzkoły Podstawowe”

1)Kamil Czapor (Dubiecko)

2) Jakub Dąbrowski (Wesoła)

3) Jakub Bryś (Wesoła)

4) Wiktor Wolan (Wesoła)

5-6) Rafał Czerkies (Wesoła),Patryk Marszałek (Dynów)

7-8) Dawid Lichota (Dynów), Franciszek Tomoń (Wesoła)

9) Witold Trześniowski (Dynów)

Dziewczynki i Kobiety - powyżej 15 lat”

  1)    Anna Podstawska - Szpak (Tyczyn)

  2)    Dorota Starzak (Wesoła)

  3)    Agnieszka Jaszczor (Sanok)

  4)    Beata Dąbrowska (Wesoła)

  5-7) Bator Aleksandra (Wesoła), Darasz Roksana (Bachórz), Florek Weronika (Wesoła)

Chłopcy i mężczyźni - powyżej 15 lat”

  1) Mateusz Rogóż (Dubiecko)

  2) Tadeusz Grys (Rzeszów)

  3) Michał Świder (Rzeszów)

  4) Gabriel Starzak (Wesoła)

  5-6)       Oliwer Halko (Dynów), Dawid Piela (Dynów)

  7-8) Tomasz Kociuba (Wara), Bartłomiej Świder (Dynów)

  9-10) Michał Fiołek (Wesoła), Winiarski Michał (Dynów)

„Open” – „zrzeszeni do 39 lat”

  1) Krzysztof Leń (Blizne)

  2) Dawid Mikoś (Domaradz)

  3) Miłosz Wanielista (Sanok)

  4) Dominik Karaś (Dynów)

„Open” – „zrzeszeni powyżej 39 lat”

  1) Maksym Shulepov (Stary Sambor – Ukraina)

  2) Jacek Szajnik (Dynów)

  3) Dariusz Karnas (Hyżne)

Mężczyźni - „Kategoria specjalna”

  1) Bartłomiej Świder (Dynów)

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonali: Członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie - Skarbnik Pani Jolanta Głuchowska – Kozubal, oraz organizatorzy turnieju w osobach: jednego z menedżerów drużyny tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów – Henryka Sawczaka i „ambasadora” klubu – Adama Świdra. Po zakończeniu turnieju wszyscy oni wraz z głównym menedżerem i prywatnym sponsorem drużyny tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów Bronisławem Wojnarowiczem, wręczali też trofea dla najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii (puchary, medale, dyplomy), a w kategoriach szkół podstawowych dodatkowo też cenne i pamiątkowe nagrody rzeczowe. W trakcie turnieju wszyscy uczestnicy, oraz ich opiekunowie otrzymali „słodki poczęstunek” ufundowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie, które było jednocześnie fundatorem  w/w trofeów.

Organizatorzy w tym miejscu składają podziękowania dla zawodnika TG „Sokół” Dynów, trenera i jednego z menedżerów klubu - Gracjana Nowaka za ufundowanie cennych i pamiątkowych nagród rzeczowych dla uczestników turnieju w najmłodszych kategoriach.

Organizowany corocznie przez TG „Sokół” Dynów taki turniej przyczynia się do propagowania w środowisku lokalnym i w regionie tej pięknej dyscypliny sportu jaką jest tenis stołowy. Umożliwia integrację, rozwija sprawność i kondycję fizyczną, zachęca do aktywnych form spędzania czasu wolnego, pokazuje wzorce sportowej rywalizacji oparte na zasadach „fair play”.

Adam Świder