opp.png

Jesie-19

 

DYNOWSKA JESIEŃ TEATRALNA 

 

    Od 13 lat Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół' wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie organizuje cykl imprez Dynowskiej Jesieni Teatralnej z celem, ambitnie kiedyś stawianym sobie, by Dynów uczynić miastem przeglądów, konkursów dla niezawodowych teatrów małych miast. Cel nie tylko ambitny, ale i mobilizujący własne działania i plany, zachęcający do kontynuacji dobrych tradycji teatralnych. Niestety, Dynów nie może być takim ośrodkiem jak np. Tarnogród, Horyniec czy Czarny Dunajec. Nie może! Dlaczego? Z prostej przyczyny: nie ma sali widowiskowej z dwoma bezpiecznymi wyjściami dla widzów. Chęci, ambicje, żywa tradycja teatralna, aktywni aktorzy - amatorzy i ...."głową muru nie przebijesz". Mimo tego "muru" tradycyjne już imprezy odbyły się, głównie dzięki dobrej współpracy ze szkołami, w tym Liceum Ogólnokształcącym i Publiczną Szkołą Podstawową im. Twórców Niepodległej Polski.

 

 

 

11 listopada - Wieczór Pieśni Patriotycznych - późne popołudnie, hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 1

Tradycyjny wieczór pieśni patriotycznych ph. "Dynów jedną śpiewającą rodziną "według nowego zaprojektowanego programu zgromadził ledwie kilkanaście osób (nawet urzędowego fotografa nie było). Dlaczego? Można poszukać przyczyn, ale po co? Pozostał żal, że społeczna inicjatywa jednoczenia "nas wszystkich" nie została wykorzystana....

 

20 listopada - XXVII Konkurs Recytatorski - sala MOK-u

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej - już po raz 27!!!  Tematem konkursu był fragment poematu „Stanisław” Karola Wojtyły „Ziemia polska przebiega w zieleniach, jesieniach i śniegach, chłonie ją pierwszy wędrowiec - z krańca do krańca”.

 

Czytaj więcej: Dynowska Jesień Teatralna

"Senioriada nad Sanem"

                   Intrygujący tytuł z wyraźnym odcieniem tajemniczości kieruje uwagę wyraźnie w stronę seniorów, a stanowi tytuł projektu napisanego wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie oraz Uniwersytet Złotej Jesieni działający „pod skrzydłami” Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, a dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach programu grantowego Generacja 5.0 na kwotę 15 000 zł, skierowany do mieszkańców 50+. Autorką pomysłu projektu i części dotyczącej działań kulturalnych była prezes "Sokoła” Krystyna Dżuła, natomiast propozycje zajęć rękodzielniczych opracowały dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej Grażyna Paździorny i bibliotekarka Anna Marszałek, one też społecznie prowadziły całą administrację i rozliczenia finansowe.

Czytaj więcej: "Senioriada nad Sanem"

130-lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

29 czerwca 2019 r. sanocki „Sokół” obchodził jubileusz powstania. 130 lat temu powołano w Sanoku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które szybko stało się jedną z najbardziej dynamicznie działających organizacji społecznych. W październiku 1918 r. gmach „Sokoła” był centrum działań niepodległościowych, które doprowadziły do przejęcia przez Polaków władzy nad Sanokiem.

Mimo późniejszych zawieruch historycznych Towarzystwo przetrwało, odradzając się w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia.

W tych pięknych uroczystościach jubileuszu 130 lat powstania gniazda naszych sanockich Przyjaciół, uczestniczyła delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie w osobie Wiceprezes Zarządu dh. Magdaleny Gołąb oraz pocztu sztandarowego w składzie: dh. Andrzej Karnas, dh. Zdzisław Szafran i dh. Piotr Dżuła.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tak doniosłym święcie T. g. Sokół w Sanoku.

Michał Zięzio

Sekretarz Zarządu T. G. „Sokół” w Dynowie

Fot. Ze zb. T. G. Sokół w Sanoku”

 

 

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczypospolita.

         Tegoroczne obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zwyczajowo rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojczyzny odprawionej przez Księdza prałata dr Stanisława Janusza – dziekana dekanatu dynowskiego, uświetnionej przez występy chóru „Akord” oraz Orkiestry Dętej.

Dalszą część święta kontynuowano na Rynku, gdzie wszyscy obecni wspólnie odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego.

Następnym punktem uroczystości było wystąpienie Burmistrza Dynowa pana Zygmunta Frańczaka oraz złożenie wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta panem Romanem Mryczko, kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100 – lecie ustanowienia odrodzonego Państwa Polskiego, znajdującą się na budynku Urzędu Miejskiego.

Spotkanie na Rynku dopełnił koncert Orkiestry Dętej OSP działającej przy MOK-u oraz koncert Chóru Agencji „Violino”.

         Podniosły charakter uroczystości podkreślały poczty sztandarowe, delegowane przez lokalne stowarzyszenia, w tym Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dynowie w składzie: dh Andrzej Karnas, dh Emil Dańczak i dh Michał Zięzio oraz szkoły.

Michał Zięzio

Sekretarz Zarządu T. G. „Sokół” w Dynowie

Fot. ze zb. Urzędu Miasta Dynowa