opp.png

Jesie-19

 

DYNOWSKA JESIEŃ TEATRALNA 

 

    Od 13 lat Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół' wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie organizuje cykl imprez Dynowskiej Jesieni Teatralnej z celem, ambitnie kiedyś stawianym sobie, by Dynów uczynić miastem przeglądów, konkursów dla niezawodowych teatrów małych miast. Cel nie tylko ambitny, ale i mobilizujący własne działania i plany, zachęcający do kontynuacji dobrych tradycji teatralnych. Niestety, Dynów nie może być takim ośrodkiem jak np. Tarnogród, Horyniec czy Czarny Dunajec. Nie może! Dlaczego? Z prostej przyczyny: nie ma sali widowiskowej z dwoma bezpiecznymi wyjściami dla widzów. Chęci, ambicje, żywa tradycja teatralna, aktywni aktorzy - amatorzy i ...."głową muru nie przebijesz". Mimo tego "muru" tradycyjne już imprezy odbyły się, głównie dzięki dobrej współpracy ze szkołami, w tym Liceum Ogólnokształcącym i Publiczną Szkołą Podstawową im. Twórców Niepodległej Polski.

 

 

 

11 listopada - Wieczór Pieśni Patriotycznych - późne popołudnie, hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 1

Tradycyjny wieczór pieśni patriotycznych ph. "Dynów jedną śpiewającą rodziną "według nowego zaprojektowanego programu zgromadził ledwie kilkanaście osób (nawet urzędowego fotografa nie było). Dlaczego? Można poszukać przyczyn, ale po co? Pozostał żal, że społeczna inicjatywa jednoczenia "nas wszystkich" nie została wykorzystana....

 

20 listopada - XXVII Konkurs Recytatorski - sala MOK-u

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej - już po raz 27!!!  Tematem konkursu był fragment poematu „Stanisław” Karola Wojtyły „Ziemia polska przebiega w zieleniach, jesieniach i śniegach, chłonie ją pierwszy wędrowiec - z krańca do krańca”.

 

Można zastanawiać się nad szybko mijającym czasem, ale też uznać trwałość pomysłu i wyraźną potrzebę słuchania poezji o urokach ojczystej przyrody, o pięknie obrazów malowanych słowem. W tegorocznej edycji konkursu (zarówno w wersji mówionej jak i śpiewanej) pięknie wybrzmiała miłość do ojczyzny. Także nagrody książkowe dla Najlepszych Recytatorów (z szacunku przez duże N. i duże R.) tak dobrano, by wzbogaciły rodzinne księgozbiory coraz częściej zastępowane przez internetowe czytniki.

 

reccyt2019

 

zdjęcia z archiwum MOKu

rec-01

 

 

rec-02

 

rec-03

 

23 listopada - Konferencja TG "SOKÓŁ'' ph. "Przeszłość i stan obecny Towarzystwa Gimnastycznego "SOKÓŁ'' w Dynowie

         W sali widowiskowej, kiedyś dynowskiego "Sokoła", obecnie Środowiskowego Domu Samopomocy, odbyło się uroczyste spotkanie zaproszonych gości i członków stowarzyszenia. Zaproszeni: Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa - dr Andrzej Stankiewicz i Dyr. Szkoły Podstawowej w Bachórzu Józef Stolarczyk poinformowali zebranych, że sfinalizowany został druk IV tomu "DYNOVIAN", w którym znalazł się referat o historii dynowskiego "Sokoła". Ponadto Dyr. J. Stolarczyk przedstawił ten temat w bardzo ciekawy sposób, poglądowo, kompetentnie i ze swadą, odwołując się do materiałów źródłowych. Zaznaczył także, że brak dokumentów, które być może znajdują się w archiwach lwowskich, nie pozwala w obecnej chwili wypełnić istniejących "białych plam". Zadanie to stoi przed Michałem Zięziem - autorem artykułu o "Sokole" zamieszczonym w IV tomie "DYNOVIAN".

Najnowsze dzieje stowarzyszenia - od jego reaktywacji w 2007 roku do chwili obecnej - przedstawiła prezes Krystyna Dżuła. Oceniając działalność Zarządu i członków stowarzyszenia podkreśliła ofiarność i społeczne zaangażowanie wszystkich, zarówno Zespołu Teatralnego jak i trenerów, sportowców - zawodników sekcji; tenisa stołowego, badmintona i kilka lat wcześniej działającej sekcji piłki ręcznej.

T.G."Sokół" od 2008 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, od 2017 roku szczyci się sztandarem, prowadzi Uniwersytet Złotej Jesieni, dla szkół bezpłatnie - wypożyczalnię kostiumów teatralnych (w zasobach posiada ich ponad 200 sztuk). Dla utrwalenia historii ruchu teatralnego w mieście i okolicy ogromne znaczenie ma wydanie własnym kosztem dwóch albumów pt "TEATR w DYNOWIE", monografii "Dynowscy ZWYCZAJNI - NIEZWYCZAJNI", a także ufundowanie tablicy pamiątkowej dla uczczenia Założycieli i Działaczy "Sokoła".

Na szczególne uznanie zasługują starania stowarzyszenia o pozyskanie funduszy na bieżącą działalność przez opracowywanie projektów. Adresatami tychże projektów - wniosków były: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Miasta. Członkowie stowarzyszenia cały czas biorą udział w uroczystościach państwowych i parafialnych, imprezach, akcjach na terenie miasta, inicjują też własne, które na stałe weszły już do miejskiego kalendarza jak np. Dynowska Jesień Teatralna czy Marsze Niepodległości. Wszystkie ważne dokonania stowarzyszenia utrwalane są w prowadzonej przez Marię Iwańską kronice, oraz na zdjęciach i filmach dokumentalnych.

Po krótkiej przerwie członkinie Zarządu: Jolanta Kozubal-Głuchowska i Magdalena Gołąb wręczyły najstarszym i najaktywniejszym działaczom - "sokoliki"- odznaki "'Sokoła", a reżyser Krystyna Dżuła podziękowania za udział w programie "Dyskurs o Dziele Zbawienia". Po przerwie na kawę toczyła się ożywiona dyskusja nad wnioskami płynącymi z przedstawionych tematów.

Zarząd T.G. "Sokół'' bardzo serdecznie dziękuje prelegentowi konferencji Panu J. Stolarczykowi za bardzo rzeczowe przedstawienie historii stowarzyszenia, Pani kierownik Annie Wandas za udostępnienie sali, wszystkim Gościom i Sokołom za przybycie i aktywny udział w obradach. Do zobaczenia na szerszym forum już za rok.

fot. Antoni Iwański

P1170774

 

P1170776

 

 

P1170791

 

 

24 listopada - niedzielny wieczór z teatrem z Borówek - aula LO w Dynowie

         Zaprzyjaźniony z dynowskim, teatr z Borówek, a dokładnie z gminy Chmielnik, pokazał "Igraszki z diabłem" w reżyserii Haliny Borowskiej - dynowianki - Haliny Kędzierskiej. Aula Liceum Ogólnokształcącego wypełniła się po brzegi i widzowie ubawili się fantastycznie, odstresowali się nawet najbardziej znerwicowani codziennością, (w młodzieżowym slangu: zresetowali się). Funkcjonalna kolorowa dekoracja, podobnież stroje, dobra gra aktorów, podobały się oglądającym spektakl o wyborach Dobra i Zła. I wykonawcy, i widzowie żegnali się życzeniem: do zobaczenia! 

Wyrazy wielkiej wdzięczności dla Pani Dyr. E. Klaczak-Łach za udostępnienie auli i pomoc w organizacji przyjęcia zespołu, któremu należą się słowa wielkiego uznania za piękne przedstawienie.

fot. Antoni Iwański

P1170846

 

 

P1170823

 

30 listopada - sobota w teatrze w Lublinie.

         Dynowscy teatromani na scenie teatru Osterwy w Lublinie oglądnęli dramat Tennessee Williamsa pt "Tramwaj zwany pożądaniem" w reżyserii Kuby Kowalskiego.

 

IMG 2797