opp.png

Turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

„Dla Niepodległej”

 

Turniej zorganizowany został w dniu 27 października b.r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej w Dynowie przez klub tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów.

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w nim udział 29 zawodniczek i zawodników reprezentujących 7 miejscowości z siedmiu okolicznych gmin - położonych w czterech powiatach (rzeszowski, brzozowski, przeworski, przemyski): Bachórz, (Gmina Dynów), Wesoła (Gmina Nozdrzec), Niewistka (Gmina Dydnia), Dubiecko (Gmina Dubiecko), Hyżne (Gmina Hyżne), Jawornik Polski (Gmina Jawornik Polski), Miasto Dynów.

Turniej zorganizowano w sześciu kategoriach:

Dziewczynki – Szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny”

Chłopcy – „Szkoła podstawowa i oddział gimnazjalny”

Kobiety - Senior: od 16 do 40 lat

Chłopcy i mężczyźni – „Senior: od 16 do 40 lat

Mężczyźni - „Weteran: powyżej 40 lat”

MężczyźniNiepełnosprawni”

Oto najlepsze zawodniczki i zawodnicy turnieju w poszczególnych kategoriach

 

 

·         Dziewczynki – „Szkoły podstawowe i oddział gimnazjalny”

  1)   Karolina Kiełbasa (Bachórz)

  2)   Kamila Fiołek (Wesoła)

  3)   Weronika Florek (Wesoła)

  4)   Roksana Darasz(Bachórz)

  5)   Milena Dobosz (Wesoła)

 

·         ChłopcySzkoły podstawowe i oddział gimnazjalny”

       1)  Dominik Karaś (Dynów)

       2)  Alan Śmigiel (Wesoła)

       3)  Marcin Myśliwiec (Wesoła)

4)  Jakub Czenczek (Wesoła)

5-6) Norbert Koczot (Wesoła),Dawid Piela (Dynów)

 

·         Kobiety - Senior: od 16 do 40 lat

  1)    Izabela Antosiak (Dubiecko)

 

·         Chłopcy i mężczyźniSenior: od 16 do 40 lat

  1) Michał Świder (Dynów)

  2) Kamil Bazan (Hyżne)

  3) Marek Padewski (Jawornik Polski)

  4) Jakub Jamrozik (Jawornik Polski)

 

·         Mężczyźni - „Weteran: powyżej 40 lat”

 1)    Jarosław Antosiak (Dubiecko)

 2)    Dariusz Karnas (Hyżne)

 3)    Jacek Szajnik (Dynów)

 4)    Henryk Sawczak (Niewistka)

 

·         Mężczyźni Niepełnosprawni”

       1)  Józef Niemiec (Bachórz)

       2)  Bartłomiej Świder (Dynów)

 

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonali: Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie Pani Krystyna Dżuła, Członek Zarządu Towarzystwa Pani Jolanta Głuchowska – Kozubal, oraz główny menedżer drużyny tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów – Henryk Sawczak. Nagrody dla najlepszych zawodników w każdej kategorii (puchary, medale, dyplomy) wręczali organizatorzy turnieju w osobach: w/w Henryka Sawczaka oraz kierownika drużyny TG „Sokół” Dynów – Adama Świdra. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali słodki poczęstunek (słodycze, napoje).

Organizowany corocznie przez TG „Sokół” Dynów taki turniej przyczynia się do propagowania w środowisku lokalnym i w regionie tej pięknej dyscypliny sportu, umożliwia integrację, rozwija sprawność i kondycję fizyczną, zachęca do aktywnych form spędzania czasu wolnego, pokazuje wzorce rywalizacji oparte na zasadach „fair play”. W tym roku Turniej ten dodatkowo był elementem obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Adam Świder