opp.png

Turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie

 

Turniej zorganizowany został w dniu 19 października b.r. w „małej hali” Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Dynowie przez klub tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów.

Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w nim udział 37 zawodniczek i zawodników reprezentujących 10 miejscowości z 8 okolicznych gmin - położonych w czterech powiatach (rzeszowski – ziemski i grodzki, brzozowski

i przeworski): Bachórz, (Gmina Dynów), Wesoła, Hłudno, Izdebki (Gmina Nozdrzec), Niewistka (Gmina Dydnia), Hyżne (Gmina Hyżne), Jawornik Polski (Gmina Jawornik Polski), Zabratówka (Gmina Chmielnik), Dynów (Gmina Miejska), Rzeszów.

Turniej zorganizowano w sześciu kategoriach:

- Dziewczynki – Szkoła Podstawowa”

- Chłopcy – „Szkoła Podstawowa”

- Dziewczynki i Kobiety - od 15 lat

- Open - Kobiety i Mężczyźni - od 15 do 40 lat

- Mężczyźni - „Senior - powyżej 40 lat”

- MężczyźniKategoria Specjalna”

Oto najlepsze zawodniczki i zawodnicy turnieju w poszczególnych kategoriach

Dziewczynki – „Szkoły Podstawowe”

1) Aleksandra Bator (Wesoła)

2) Kamila Fiołek (Wesoła)

3) Weronika Florek (Wesoła)

4) Zofia Homa(Dynów)

ChłopcySzkoły Podstawowe”

     1)  Gabriel Starzak (Wesoła)

     2)  Kacper Czenczek (Wesoła)

     3)  Jakub Potoczny (Hłudno) 

     4)  Sebastian Błoński (Dynów)

     5-6) Dawid Michalik (Dynów),Michał Pucyło (Bachórz)

Dziewczynki i Kobiety - od 15 lat”

1) Anna Podstawska (Rzeszów)

2) Dorota Starzak (Wesoła)

3) Agnieszka Gibała (Wesoła)

Open - Kobiety i Mężczyźni:od 15 do 40 lat”

1) Kamil Bazan (Hyżne)

2) Gracjan Nowak (Rzeszów)

3) Anna Podstawska (Rzeszów)

4) Dominik Karaś (Dynów)

5) Dawid Piela (Dynów)

MężczyźniSenior: powyżej 40 lat”

1) Tadeusz Grys (Rzeszów)

2) Dariusz Karnas (Hyżne)

3) Wiesław Sura (Zabratówka)

4) Henryk Sawczak (Niewistka)

5) Marian Oczoś (Jawornik Polski)

6) Marek Raszewski (Dynów)

Mężczyźni - „Kategoria specjalna”

1) Józef Niemiec (Bachórz)

2) Jan Witkowski (Dynów)

3) Marek Raszewski (Dynów)

Nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika turnieju otrzymała Kamila Fiołek z Wesołej (rocznik 2008)

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonali: Członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie - Skarbnik Pani Jolanta Głuchowska – Kozubal, oraz trener drużyny tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów – Henryk Sawczak.  Nagrody dla najlepszych zawodników w każdej kategorii (puchary, medale, dyplomy, koszulki, okładziny do rakiet i inne pamiątkowe gadżety) wręczali organizatorzy turnieju w osobach: w/w Henryka Sawczaka, głównego menedżera i prywatnego sponsora drużyny tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów Bronisława Wojnarowicza, oraz członka drużyny – Adama Świdra. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali „słodki poczęstunek” ufundowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie.   Organizatorzy składają podziękowania nowemu zawodnikowi drużyny TG „Sokół” Dynów panu Gracjanowi Nowakowi za pomoc w organizacji turnieju, oraz ufundowanie nagród rzeczowych.

Organizowany corocznie przez TG „Sokół” Dynów taki turniej przyczynia się do propagowania w środowisku lokalnym i w regionie tej pięknej dyscypliny sportu jaką jest tenis stołowy. Umożliwia integrację, rozwija sprawność i kondycję fizyczną, zachęca do aktywnych form spędzania czasu wolnego, pokazuje wzorce rywalizacji oparte na zasadach „fair play”.

                                                                                                            Adam Świder