opp.png

„DIALOG o DZIELE ZBAWIENIA”

Program poetycko - muzyczny oparty o fragmenty Ewangelii Św. Łukasza i poezję dynowskich twórców jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytania o naszą wiarę w Boga, w nauczanie JEZUSA Chrystusa, o wierność Bogu i najbliższym. Pytania stale aktualne i odnoszące się do ludzi rożnych pokoleń. By to pokazać na scenie, naprzeciw siebie stanęły dwie grupy wykonawców różniące się strojami i wybranymi tekstami źródłowymi, a pośrodku był

ON - JEZUS CHRYSTUS sądzony przez starszyznę żydowską, przez Piłata, a współcześnie bardzo często przez reprezentantów naszego pokolenia. I tu rodziły się pytania: Czy my nie jesteśmy jak tamci w Jerozolimie, którzy raz wznosili okrzyk „Hosanna”, a niebawem „Ukrzyżuj Go!” !!! Czy my nie jesteśmy winni ukrzyżowania NASZEGO MISTRZA?

Czytaj więcej: Dialog o Dziele Zbawienia

     Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie nie zwalnia tempa w realizacji swoich planów i zamierzeń. Mając na uwadze projekt pod hasłem „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” organizowany przez Gminę Miejską Dynów, jak i ustalenia powzięte na tegorocznym Walnym Zebraniu 9 września na terenie „Błękitnego Sanu”, Zarząd naszego Stowarzyszenia zorganizował spotkanie wielopokoleniowe dynowskich Sokołów. Najmłodsi mogli wziąć udział w grach i konkursach, starsi przy ognisku wspominali dawne czasu i snuli plany na przyszłość.

        Spotkanie było bardzo udane i pokazało po raz kolejny jak ważna jest integracja.

Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania, zorganizowali gry i zabawy, przygotowali jedzenie.

Z sokolim pozdrowieniem

Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie

Fot. M. Szafran

Jubileusz 130. rocznicy powstania Gniazda "Sokoła" w Mielcu

            W niedzielę, 18 czerwca odbyła się uroczystość upamiętniająca 130. rocznicę powstania gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół 1893 w Mielcu. Wśród licznie zgromadzonych gości w wydarzeniu brał udział Poczet sztandarowy dynowskiego Sokoła (dh Andrzej Karnas, dh Ryszard Gerula i dh Zdzisław Szafran) wraz z naszą Prezes dh. Krystyną Dżuła.

Czytaj więcej: Jubileusz 130. rocznicy powstania "Sokoła" w Mielcu

        Szturm (pokojowy)

                                na Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

        Wieczór 15 czerwca br. w królewskim grodzie Kraka należał do wyjątkowych, nawet nie przez pogodę, która nas ostatnio nie rozpieszcza, ale przez cel, dla którego tu przybyliśmy. Oferta dla naszego Zespołu brzmiała tajemniczo: "ZAGUBIENI W TEATRZE", więc domysły szły w kierunku współczesnego repertuaru szacownej siedziby Melpomeny...... Okazało się, że byliśmy w błędzie! O godzinie 22 - punktualnie znaleźliśmy się przed kasą teatru, bo tak poinformowano nas w zaproszeniu, ale spotkał nas straszny zawód!!! Drzwi zamknięte na głucho, a jakaś młoda, sympatyczna dziewczyna (okazało się aktorka) też bezskutecznie usiłuje dostać się do środka. Poproszeni przez nią rozpoczęliśmy zorganizowany szturm na drzwi portiera. A tu opór ....i odpowiedź, że noc...., że dyrektor nie pozwala......że coś sobie pomyliliśmy.....

                Taki był początek scenariusza nocnego zwiedzania teatru!!!!!!

Czytaj więcej: "Zagubieni w teatrze"

DSC 1126 mini

DYNOWSKI MARSZ KATYŃSKI - 10 kwietnia 2015

 

Prawda - Prawo - Przebaczenie - Pamięć.

Te słowa zmarłego już Ks. Zdzisława Peszkowskiego - niestrudzonego strażnika pamięci o zbrodniach Katynia, Miednoje, Charkowa,  Bykowni, Ostaszkowa, Griazowca, Kuropat były mottem tegorocznego Dynowskiego Marszu Katyńskiego.

 

 

Czytaj więcej: Dynowski marsz katyński