opp.png

Międzynarodowy XI Turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie

 

Turniej zorganizowany został w dniu 25 listopada b.r. w „małej hali” Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej w Dynowie przez klub tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów.

Tegoroczny turniej miał rekordową liczbę uczestników, gdyż wzięło w nim udział 63 zawodniczek i zawodników reprezentujących 15 polskich miejscowości z 11 gmin - położonych w 5 powiatach województwa podkarpackiego (rzeszowski – ziemski i grodzki, przeworski, brzozowski, stalowowolski): Dynów (Gmina Miejska), Bachórz (Gmina Dynów), Hyżne (Gmina Hyżne), Tyczyn, Kielnarowa (Gmina Tyczyn), Lubenia (Gmina Lubenia), Nozdrzec, Wesoła, Izdebki (Gmina Nozdrzec), Niebocko (Gmina Dydnia), Grabownica Starzeńska, Brzozów (Gmina Brzozów), Kańczuga (Gmina Kańczuga), Rzeszów, Stalowa Wola. Ponadto w turnieju uczestniczył Dmitrij Shulepov który przyjechał specjalnie na ten nasz turniej z Ukrainy (Verhnij Łużok - Stary Sambor) i dlatego uzyskał on dodatkową rangę „międzynarodowego”! Najliczniej reprezentowane były na tym turnieju społeczności Nozdrzca (11 uczestników), Wesołej (10) i Tyczyna (9).

Oto najlepsi uczestnicy turnieju w poszczególnych ośmiu kategoriach:

·         Dziewczynki – „Szkoła Podstawowa”

1)       Kornelia Synoś (Tyczyn)

2)       Anna Trautman (Tyczyn)

3)       Laura Salach (Tyczyn)

4)       Aleksandra Niedzielska (Dynów)

5)       Natalia Prokop (Nozdrzec)

6-7) Malwina Maszczak (Nozdrzec) Milena Rybak (Wesoła)

 

·         ChłopcySzkoła Podstawowa”

1)  Filip Garlak (Lubenia)

2)  Filip Siekaniec (Bachórz)

3)  Adrian Hocyk (Brzozów)

4)  Mateusz Wichowski (Tyczyn)

5)  Antoni Karnas (Wesoła)

6)  Tomasz Pieczonka (Bachórz)

7)  Miłosz Wolanin (Izdebki)

8)  Miłosz Pawłowski (Dynów)

9)  Patryk Marszałek (Dynów)

10)  Jan Marszałek (Dynów)

 

·         Dziewczynki i Kobiety - powyżej 15 lat”

1)   Dorota Maszczak (Nozdrzec)

2)   Aleksandra Bator (Wesoła)

3)   Wioletta Dudek (Kielnarowa)

 

·         Chłopcy i mężczyźni - powyżej 15 lat”

1)       Stanisław Wolanin (Izdebki)

2)       Hubert Garlak (Lubenia)

3)       Mateusz Pieczonka (Bachórz)

4)       Krzysztof Garlak (Lubenia)

5)       Grzegorz Libowicz (Nozdrzec)

 

·         Dziewczynki i kobiety zrzeszone” („open”)

1)   Anna Podstawska - Szpak (Tyczyn)

2)   Barbara Prokop (Tyczyn)

 

·         Chłopcy zrzeszeni”  („junior”- do 18 lat)

1)   Marcel Hocyk (Brzozów)

2)   Dmitrij Shulepov (Verhnij Łużok – Stary Sambor - Ukraina)

3)   Bartosz Rak (Tyczyn)

4)   Jakub Żyła (Kańczuga)

5-6) Hubert Cieleń (Kańczuga), Szymon Dudek (Kielnarowa)

7-9) Damian Koryto (Grabownica Starzeńska), Miłosz Kruk (Kańczuga), Maciej Krysa (Kańczuga)

 

·         mężczyźni zrzeszeni”  („senior” – powyżej 18 lat)

1)   Kamil Bazan (Hyżne)

2)   Jacek Szajnik (Dynów)

3)   Paweł Motyka (Niebocko)

4)   Szczepan Góreczny (Stalowa Wola)

5-6) Tadeusz Grys (Rzeszów), Piotr Wójcik (Kańczuga)

7-8) Bogdan Hałasowski (Grabownica Starzeńska), Piotr Kramek (Stalowa Wola)

 

·         Mężczyźni - „Kategoria specjalna”

      1)   Bartłomiej Świder (Rzeszów)

      2)   Jakub Żyła (Kańczuga)

 

Uroczystego otwarcia Turnieju dokonali: Członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie - druh Jolanta GłuchowskaKozubal oraz jeden z organizatorów turnieju i członek TG „Sokół” Dynów druh Adam Świder.

Po oficjalnej inauguracji turnieju specjalny wykład dotyczący groźnych skutków związanych z różnorodnymi uzależnieniami (w tym m. in. od alkoholu), jak również sposobów zapobiegania tym uzależnieniom i walki z nimi wygłosił dla wszystkich menadżer III ligowej drużyny tenisa stołowego TG „Sokół” Dynów – będącej organizatorem turnieju - Gracjan Nowak.

Rywalizacja odbywała się w bardzo przyjaznej atmosferze, a uczestnicy turnieju dawali z siebie wszystko i osiągali „wyżyny” swoich aktualnych możliwości. Nasz turniej łączy pokolenia. Dało się bowiem zauważyć wyjątkowo duże zróżnicowanie wiekowe wśród jego uczestników. I tak najmłodszym zawodnikiem był 8 – letni Piotruś Wichowski z Tyczyna (ur. 2015r.!) a najstarszym Tadeusz Grys z Rzeszowa (ur. 1962r.).

Po zakończeniu turnieju trofea (puchary, medale, dyplomy) i pamiątkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wręczali: Prezes Dynowskiego Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – druh Krystyna Dżuła, druh Adam Świder (sędzia turnieju) i menadżerowie drużyny tenisa stołowegoTG „Sokół” Dynów – p. Bronisław Wojnarowicz i p. Gracjan Nowak, który ufundował też dodatkowo cenne i pamiątkowe nagrody rzeczowe dla czołowych uczestników turnieju w „młodszych” kategoriach.

W trakcie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali „słodki poczęstunek” ufundowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie, które przy wsparciu Urzędu Miasta w Dynowie było jednocześnie fundatorem w/w trofeów. Organizowany corocznie przez TG „Sokół” Dynów taki turniej przyczynia się do propagowania w środowisku lokalnym i w regionie tej pięknej dyscypliny sportu jaką jest tenis stołowy. Umożliwia integrację, rozwija sprawność i kondycję fizyczną, zachęca do aktywnych form spędzania czasu wolnego, pokazuje wzorce sportowej rywalizacji oparte na zasadach „fair play”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne uczestnictwo w naszym turnieju i na kolejny zapraszamy już za rok!

 

Adam Świder