opp.png

     Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie nie zwalnia tempa w realizacji swoich planów i zamierzeń. Mając na uwadze projekt pod hasłem „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” organizowany przez Gminę Miejską Dynów, jak i ustalenia powzięte na tegorocznym Walnym Zebraniu 9 września na terenie „Błękitnego Sanu”, Zarząd naszego Stowarzyszenia zorganizował spotkanie wielopokoleniowe dynowskich Sokołów. Najmłodsi mogli wziąć udział w grach i konkursach, starsi przy ognisku wspominali dawne czasu i snuli plany na przyszłość.

        Spotkanie było bardzo udane i pokazało po raz kolejny jak ważna jest integracja.

Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania, zorganizowali gry i zabawy, przygotowali jedzenie.

Z sokolim pozdrowieniem

Zarząd T. G. „Sokół” w Dynowie

Fot. M. Szafran