opp.png

DYNOWSKI MARSZ KATYŃSKI - 10.04.2016r.

 

"Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem"

                                                                                                   / Jan  Paweł  II /    

       To stwierdzenie Naszego Wielkiego Rodaka stało się mottem tegorocznego Marszu Katyńskiego, który odbył się 10 kwietnia - w niedzielne popołudnie. Po nabożeństwie wieczorowym na placu kościelnym przed pomnikiem Jana Pawła II, mimo wiosennej mżawki zebrała się młodzież gimnazjalna pod opieką pań: Beaty Piejko i Moniki Mączyńskiej, a także strażacy z OSP Przedmieście z Prezesem Leonardem Prokopem na czele, ochotnicy z OSP Dynów - miasto pod komendą Naczelnika Macieja Rybaka. Władze miasta reprezentował sam Burmistrz Zygmunt Frańczak, a z Rady Miasta przybyła pani Józefa Ślemp. Nie przestraszyli się też deszczu niektórzy słuchacze Uniwersytetu Złotej Jesieni i członkowie "SOKOŁA'' złączeni pragnieniem uczczenia bohaterów tragicznych wydarzeń.

 Pod przewodnictwem ks. Mariusza zebrani odmówili modlitwę Papieża;

   "Wszechmocny wieczny Boże, Ojcze ludów i narodów, prosimy Cię,

    przyjmij dar świadectwa, wiary, męki i śmierci synów naszego narodu,

    umęczonych i zamordowanych na Wschodzie;

    uczyń ICH ofiarę posiewem wolności i pokoju;

    Ojcze Najmiłosierniejszy przez przyczynę Matki Zbawiciela,

    pomóż nam przebaczyć;

    Broń nas od wojny, nienawiści i niepamięci,

                           przez  Chrystusa Pana Naszego - Amen.

      Wiersz „Katyń'' w wykonaniu pani Jolanty Kozubal - Głuchowskiej stał się impulsem do rozmyślań o tragediach Polaków na „nieludzkiej ziemi", gdyż Dynowski Marsz Katyński odbywał się w milczeniu. Na prośbę organizatorów idący w pochodzie także w ten sposób - w myślach - wracali do dramatycznych wydarzeń z lat 1940.

      Przy Krzyżu Katyńskim z daleka widocznym w pogodny dzień, w to deszczowe, smutne popołudnie nietrudno było wyobrazić sobie jak wyglądały ostatnie chwile życia TYCH, KTÓRZY ginęli, bo byli POLAKAMI! Popłynęły w niebo słowa gorącej modlitwy różańcowej za Poległych w Katyniu, Ostaszkowie, Twerze, Bykowni, Kozielsku, Starobielsku, Charkowie i wielu innych miejscach straceń. Za Janem Pawłem II powtórzono słowa:

    "Sprawa Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy".

Kwiaty i zapalone znicze to tylko materialne dowody pamięci, a gorąca modlitwa o spokój wieczny Ofiar Katynia i katastrofy pod Smoleńskiem, stała się udziałem i młodzieży, i wszystkich dorosłych uczestników uroczystości.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom Marszu za udział w tej podniosłej patriotycznej manifestacji.

Za  Zarząd  TG. "Sokół''

Krystyna  Dżuła

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Autor zdjęć: Antoni Iwański