opp.png

„DIALOG o DZIELE ZBAWIENIA”

Program poetycko - muzyczny oparty o fragmenty Ewangelii Św. Łukasza i poezję dynowskich twórców jest poszukiwaniem odpowiedzi na pytania o naszą wiarę w Boga, w nauczanie JEZUSA Chrystusa, o wierność Bogu i najbliższym. Pytania stale aktualne i odnoszące się do ludzi rożnych pokoleń. By to pokazać na scenie, naprzeciw siebie stanęły dwie grupy wykonawców różniące się strojami i wybranymi tekstami źródłowymi, a pośrodku był

ON - JEZUS CHRYSTUS sądzony przez starszyznę żydowską, przez Piłata, a współcześnie bardzo często przez reprezentantów naszego pokolenia. I tu rodziły się pytania: Czy my nie jesteśmy jak tamci w Jerozolimie, którzy raz wznosili okrzyk „Hosanna”, a niebawem „Ukrzyżuj Go!” !!! Czy my nie jesteśmy winni ukrzyżowania NASZEGO MISTRZA?

         Do głębokich refleksji zachęcali wykonawcy: recytatorzy: Emil Dańczak, Jacek Marszałek, Michał Iwański, Maria Iwańska, Małgorzata Szafran, Jolanta Kozubal-Głuchowska, Elżbieta Welc, Janina Banat, Agnieszka Maziarz, Daniel Maziarz, Szymon Fara, Marek Siekaniec, Ryszard Gerula, Wacław Koba, Dorota Sówka-Szmigiel, Zdzisław Szafran, Piotr Okołowicz (w zastępstwie Krzysztof Stodoliński); soliści: Dorota Sówka-Szmigiel, Agnieszka Maziarz i Daniel Maziarz oraz schola: Katarzyna Żmuda, Agnieszka Nosal, Magdalena Gwóźdź, Małgorzata Wróbel- Szeliga, Diana Kędzierska, Aneta Zuber, Paweł Pawłowski, Piotr Puchyr, ks. Wojciech Nogaj.

Pomoc techniczną zapewnili akustycy: Janusz Kędzierski, Ireneusz Gierula, Krzysztof Stodoliński.

Partie muzyczne na organach wykonał Eugeniusz Maziarz, muzyczne propozycje programu - Piotr Dżuła, scenariusz i opracowanie całości - Krystyna Dżuła.

Zarząd T.G.”Sokół’’ i wykonawcy dziękują Ks. Proboszczowi za umożliwienie prezentacji montażu w kościele parafialnym w Dynowie, a Dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z Pruchnika za zorganizowanie w dniu 24 marca występu w sali widowiskowej.

Za Zarząd T.G. „Sokół’’

Krystyna Dżuła

 

fot. Antoni Iwański oraz Ireneusz Gierula